Eickhout en Klaver: Meer ambitie nodig tegen belastingontwijking in Europa

In antwoord op het Luxleaks-schandaal stelt de Europese Commissie voor dat belastingdiensten van EU-landen informatie over hun belastingafspraken met multinationals (de zogenaamde tax rulings) voortaan automatisch met elkaar moeten uitwisselen. GroenLinks wil dat dat de Europese Commissie veel meer ambitie toont om multinationals gewoon belasting te laten betalen.

Het is een stap vooruit als EU-landen straks beter van elkaar op de hoogte zijn over belastingafspraken met multinationals en wellicht belastinginkomsten voor elkaars neus wegkapen, zegt Europarlementariër Bas Eickhout. “Maar het is de vraag of minimale informatieverplichtingen voldoende zijn om elkaar aan te spreken op oneerlijke tax rulings. Dit voorstel biedt nog lang geen garantie dat multinationals net als werknemers, consumenten en kleinere bedrijven fatsoenlijke percentages belasting gaan betalen.”

Geef ook  publiek en volksvertegenwoordigers inzicht

GroenLinks wil dat ook het publiek en volksvertegenwoordigers inzicht krijgen in de mate waarin multinationals belasting betalen. Na aandringen van GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver kreeg de Tweede Kamer onlangs inzicht in de Nederlandse belastingafspraken met Starbucks. Klaver wil dat de Tweede Kamer structureel inzage krijgt in tax rulings om te controleren of er sprake is van belastingontwijking.

"De belastingdienst geeft straks informatie aan andere landen en de Europese Commissie. Maar ik wil als volksvertegenwoordiger ook kunnen controleren of het in de haak is wat er met IKEA, U2 of andere bedrijven wordt afgesproken", zegt Klaver.

De nieuw opgerichte onderzoekscommissie in het Europees Parlement moet ook inzage krijgen in de tax rulings, vindt Eickhout.

Country by country reporting

GroenLinks betreurt het dat er nog geen voorstel van de Europese Commissie ligt voor verplichte transparantie door bedrijven over hun belastingafdrachten per land (country by country reporting). Voor banken is dit sinds dit jaar al verplicht. De Groenen in het Europees Parlement hebben voorstellen ingediend om dit snel in te voeren.

"Dit idee is al jaren oud. Waarom geeft de Europese Commissie er nog steeds geen steun aan? Iedereen moet kunnen zien hoeveel belastinginkomsten we mislopen door agressieve belastingplanning van multinationals", aldus Eickhout.

Europees initiatief

De Europese Commissie kondigde aan later dit jaar met een vernieuwd voorstel te komen voor een Europese grondslag voor de vennootschapsbelasting. De Tweede Kamer steunde onlangs een motie van Klaver voor een dergelijk plan.

Eickhout: “Na Luxleaks is het aan de Commissie-Juncker om te bewijzen dat ze met een waterdicht voorstel kunnen komen dat ervoor zorgt dat bedrijven in Europa daar belasting betalen waar ze waarde creëren.”

GroenLinks pleit voor meer initiatieven om als Europa gezamenlijk een vuist te maken tegen belastingontwijking zoals een herziening van de wetgeving over belastingen op rente en royalty's, minimumeisen aan bilaterale belastingverdragen en hard optreden tegen belastingparadijzen buiten de EU.