Transport

Eickhout loodst plannen voor schoon vervoer door Europarlement

Het Europees Parlement steunt de voorstellen van Europarlementariër Bas Eickhout voor schoon vervoer in de strijd tegen klimaatverandering. Ondanks hevige tegenstand van de rechtervleugel in het Europarlement werd zijn volledige rapport aangenomen.

Het rapport van Eickhout roept de Europese Commissie in eerste instantie op om het transportbeleid in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs, dat de opwarming van de aarde ver onder de twee graden, liefst anderhalve graad, moet blijven. Dit houdt onder andere in dat we de transportdoelstellingen dringend moeten aanscherpen aangezien dat betekent dat de sector in zijn geheel uiteindelijk in 2050 CO2-neutraal moet zijn.

Eickhout: “Het is winst dat het hele politieke spectrum de urgentie ziet van een radicale verandering in de transportsector. Als we het klimaatakkoord van Parijs onderschrijven - en dat doet de EU - moeten we naar een nul uitstoot van CO2 in 2050.”

Het Europarlement onderschrijft op initiatief van Eickhout nu onder andere de noodzaak tot rekeningrijden, het investeren in schoon vervoer en het eerlijk beprijzen van luchtvaart. Ook wil het dat de financiering van klimaatvriendelijke projecten voorrang krijgt, bijvoorbeeld uit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen.

Grootste klimaatprobleem

De transportsector is Europa’s grootste klimaatprobleem, dat bevestigen nu ook recente cijfers van het Europees Energieagentschap. Voor het derde jaar op rij stijgt de CO2-uitstoot van deze sector, en de verwachting is - gegeven dat de sector zo lang nauwelijk is aangepakt - dat deze stijging de komende jaren nog doortrekt.  

De Europese Commissie kwam daarom in de zomer van 2016 met een communicatie voor een lage emissiestrategie: de eerste aankondiging van een aantal wetgevende initiatieven op transportbeleid. Eickhout werd daarop namens het Europarlement rapporteur: hij stelt namens het Europarlement een visie op over de toekomst van het Europese transportbeleid. Een strategie die zowel maatregelen voorstelt om klimaatsverandering tegen te gaan, alsook maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit.

“Alleen echt ambitieuze wetgeving voldoet.” Eickhout wil de halfslachtige voorstellen van de Europese Commissie voor CO2-standaarden bij personenvervoer en bestelwagens dan ook verder aanscherpen.

Rekeningrijden

Eickhout schreef zijn rapport eerder dit jaar en coördineerde het proces van behandeling door het Europees Parlement. Zoals verwacht kwam er een flinke lobby op gang om de oude - fossiele - industrie te beschermen. Opmerkelijk genoeg was in Nederland onder andere de ANWB bereid mee te gaan in de discussie over kilometerbeprijzing die Eickhout bepleit. Dit is in lijn met het principe van ‘de vervuiler betaalt’ wat Eickhout dringend toegepast wil zien om vervuiling een eerlijke prijs te kunnen geven. Hij bepleit dan ook uitbreiding van rekeningrijden voor auto's en bestelwagens.

Investeren in schoon vervoer

Om de verandering naar schoner transport te bewerkstelligen zijn investeringen in openbaar vervoer een absolute noodzaak. De concurrentie is nu oneerlijk, wat vooral ten nadele is van hoogwaardig openbaar vervoer.  De uitzonderingspositie van de luchtvaartsector moet volgens Eickhout herzien worden. Eickhout wil dat er zo snel mogelijk internationale afspraken gemaakt worden over belasting op kerosine en btw. Dat vliegtuigmaatschappijen deze kosten niet hebben is niet meer van deze tijd.

Eickhout: “Het is tijd dat Europa de overheersing van de luchtvaartsector vervangt door duurzame initiatieven. Hiervoor zijn niet alleen investeringen in die duurzame alternatieven nodig, maar moet de sector eindelijk btw en belasting op kerosine gaan betalen.”

Luchtkwaliteit

Om de luchtkwaliteit te verbeteren vraagt het rapport onder andere voor een nieuwe, striktere Euronorm voor de uitsoot van auto’s, bussen en vrachtwagens, waar diesel deze keer geen uitzonderingspositie krijgt.

Het is volgens het Europees Parlement essentieel dat de vervuiler betaalt. Zo worden mensen bewust van de werkelijke prijs van vervuiling en krijgen alternatieven een kans. Zo kan Europa koploper worden in de strijd tegen klimaatverandering en zal de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren.