Het aandeel duurzame energie in Europa moet in 2030 naar minstens 45 procent, in plaats van de nu voorgestelde 27 procent. Daarnaast moeten EU-landen weer ieder apart een doelstelling krijgen. Europarlementariër Bas Eickhout schrijft namens het Europarlement aan wetsvoorstellen die moeten zorgen voor een duurzame energievoorziening.

“Als we aan de verplichtingen van het klimaatakkoord van Parijs willen voldoen, dan moeten we een tandje bijschakelen, zeker na Trump”, aldus Eickhout. “De volledige energiesector moet in 2040 honderd procent duurzaam zijn.”

Duurzame energie moet dan ook wel echt duurzaam zijn, stelt Eickhout. “Wat betreft duurzame bio-energie zie ik nog een flink aantal beren op de weg, die pak ik aan in mijn wetsvoorstellen.” Eickhout stelt strenge eisen aan het bijstoken van biomassa in elektriciteitscentrales en wil een einde maken aan biobrandstof op basis van voedselgewassen.

Eickhout vindt het onbegrijpelijk dat in de Verenigde Staten bestaande bossen worden kapt, dat de bomen versnipperd worden en dan met de boot naar Nederland gaan om ze als ‘duurzame energie’ in kolencentrales bij te stoken. “En daar krijgen ze nog subsidie voor ook.”