Bas Eickhout op het GroenLinks Festival

Eickhout stelt zich beschikbaar als topkandidaat voor Europese Groenen

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout wil namens de Europese Groenen de topkandidaat worden voor de Europese verkiezingen.

Eickhout: “De traditionele politieke partijen die de afgelopen jaren de leiding hadden in Europa, laten het liefst alles bij het oude. Dat betekent dat ze met Europese regelgeving vooral goed zorgen voor grote multinationals, terwijl gewone Europeanen zich afvragen wat Europa eigenlijk voor hen doet. Het is hoog tijd dat Europa gaat veranderen. Ik wil die status-quo doorbreken.”

(English version below.)

Eerder deze maand maakte GroenLinks bekend dat Eickhout lijsttrekker is voor de partij bij de Europese verkiezingen. Het bestuur van GroenLinks en partijleider Jesse Klaver steunen de kandidatuur van Eickhout volmondig.

Klaver: “Onze groene en sociale idealen houden niet op bij de landsgrens. Eickhout is niet alleen al jarenlang de meest gezaghebbende groene politicus op het terrein van klimaat. Hij is ook als geen ander in staat om in Europa de beweging aan te voeren die zich hard maakt voor een ander, sociaal Europa.”

Vicefractievoorzitter

Eickhout is sinds 2009 lid van het Europees Parlement. Hij is actief in de strijd tegen klimaatverandering – hij is jaarlijks deelnemer aan de VN-klimaattoppen – en werkt aan dossiers rond belastingontduiking en economische zaken en rond transport. Eickhout was lid van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar dieselgate. Sinds 2014 is hij vicevoorzitter van de Europese Groene fractie in het Europarlement.

Maandag maakt de Europese Groene Partij (EGP) officieel bekend wie zich beschikbaar stelt voor de twee posities van topkandidaat voor de Europese verkiezingen.De afgevaardigden van Groene partijen uit heel Europa kiezen op hun EGP-congres in november in Berlijn de twee topkandidaten die namens de Europese Groenen de Europese campagne zullen aanvoeren. Ook andere Europese politieke partijen zullen hun topkandidaten aanwijzen.

English version

Eickhout available for leading candidate for European Greens

Bas Eickhout, Member of the European Parliament for GroenLinks, the Dutch Green party, applies for the position of leading candidate on behalf of the European Greens for the coming European Elections.

Eickhout: “Traditional political parties that were in charge the last decades, would like to leave everything as it is. That means that European legislation largely benefits multinationals, while normal Europeans ask themselves what Europe is doing for them. It is time that Europe changes. I want to break the status quo in Europe.”

The board of GroenLinks earlier this month announced that Eickhout will be head of the list for the European election in the Netherlands. They also wholeheartedly support Eickhout’s bid for leading candidate. Eickhout also has the support of party leader Jesse Klaver.

Klaver: “Our green and social ideals do not stop at our borders. Eickhout is not only the most authoritative Green politician on climate policy, he is able to lead the movement in Europe fighting for a different, more social and just Europe.”

Eickhout is a Member of the European Parliament since 2009. He is active in the fight against climate change – he participates yearly in the UN climate summits – and works on files on tax evasion and economic affairs and on transport. Eickhout was a member of the enquiry committee on dieselgate. Eickhout is vice-president of the Greens/EFA group in the European Parliament.

The European Green Party (EGP) announces on Monday who is available for the two positions of leading candidate for the European elections. Delegates of Green parties across Europe will elect the two leading candidates at their council in Berlin in November.