Als jij en ik braaf belasting betalen, waarom doen multinationals dat dan niet?

Eickhout wil volledige transparantie over belastingafdrachten multinationals

“Het moet voor multinationals snel afgelopen zijn met de comfortabele schimmigheid over hun belastingafdrachten. Na Offshore-leaks, Luxleaks, Swissleaks en de Panama Papers is er geen enkel excuus om transparantie nog langer uit te stellen.” Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout in reactie op het voorstel van de Europese Commissie voor publieke country-by-country reporting.

GroenLinks pleit al jaren voor verplichte transparantie waarmee inzichtelijk wordt hoeveel belasting multinationals betalen per land. Eickhout stond aan de basis van verplichte country-by-country reporting die voor Europese banken sinds 1 januari 2015 geldt.

Eickhout is echter zeer kritisch over de trage en halfslachtige manier waarop de EU stappen zet richting een eerlijke bijdrage van multinationals. Regeringsleiders beloofden in 2013 al een rapportageverplichting. Nu pas ligt er een voorstel, maar dat blijkt ook nog incompleet.

Multinationals hoeven volgens het voorstel alleen openheid te geven over hun activiteiten en belastingafdrachten per land in de Europese Unie. Dankzij de Panama Papers zijn daar nu de beruchte belastingparadijzen buiten de EU aan toegevoegd, legt Eickhout uit. “Maar waarom moet het publiek in het duister blijven tasten over hun activiteiten elders in de wereld, zoals in ontwikkelingslanden? Zij behoren tot de grootste slachtoffers van belastingontwijking.”

Voortrekkersrol voor Nederland

Het Europees Parlement en de EU-regeringen gaan het Commisssievoorstel nu behandelen. GroenLinks zal amendementen indienen die van multinationals vereist dat ze rapporteren over hun financiële activiteiten in alle landen, zonder uitzondering. Eickhout wil ook ambitie zien van EU-voorzitter Nederland: “Het kabinet heeft beloofd hier een 'voortrekkersrol' te willen spelen, dus ik reken op een snelle behandeling en volle steun voor aanscherping van het voorstel.”

Eickhout stuurde eerder samen met Groene collega's een brief (pdf) aan Commissievoorzitter Juncker met een pleidooi voor een ambitieus wetsvoorstel.