Vandaag is de internationale dag van fatsoenlijk werk: werk met eerlijke lonen, goede werkomstandigheden en respect voor elkaar. Een belangrijke dag waarop aandacht voor sociale veiligheid niet mag ontbreken, vindt Kamerlid Wim-Jan Renkema.

“Traditioneel gaat veel aandacht naar fysiek veilig werken: helm dragen, machines goed bedienen, omgang met giftige stoffen. Maar juist ook sociale veiligheid moet onze aandacht hebben.” 

Recent onderzoek van vakbond CNV laat zien dat twee miljoen werkenden last hebben van een onveilige werksfeer, pesten en intimidatie. Eenvijfde van de ondervraagden geeft bovendien aan dat de corona-crisis en thuiswerken de sfeer verslechtert. Dat is ook de ervaring van de landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen.

“Thuiswerken maakt het makkelijker om mensen te negeren en verwensingen komen harder aan. Mensen staan onder meer spanning en zijn minder geneigd om voor zichzelf op te komen. Toegang tot een vertrouwenspersoon kan mensen helpen om de juiste stappen te zetten”, aldus Renkema.

Op dit moment heeft slechts de helft van de bedrijven een vertrouwenspersoon voor werknemers. Daarom werkte Renkema de afgelopen jaren aan een initiatiefwet die de aanstelling van vertrouwenspersonen moet verplichten.

“Vertrouwenspersonen zijn in ieders belang. Bedrijven functioneren beter als medewerkers optimaal functioneren en zich veilig voelen. De grootte van een bedrijf hoeft geen belemmering te zijn: voor kleinere bedrijven is het mogelijk om via de branche vertrouwenspersonen aan te bieden. Ook kunnen bedrijven een freelance vertrouwenspersoon aanstellen, die voor meerdere bedrijven werkt.”

Renkema hoopt de wet nog dit jaar te kunnen behandelen in de Tweede Kamer.