EU-aanpak vluchtelingen hoog op agenda COSAC

Een gezamenlijke EU-aanpak van vluchtelingenopvang is hoog op de agenda van de nationale commissies Europese Zaken, verzameld in het COSAC, geplaatst.

Voorafgaand aan het COSAC, sprak senator Tineke Strik onder anderen met de staatssecretaris Europese Zaken van Italië, de Italiaanse Vluchtelingenraad en de UNHCR-vertegenwoordiger van Italië. Strik wilde informatie over waarborgen voor bescherming van vluchtelingen die in Italië binnenkomen. Ook sprak zij over een strategie om slachtoffers op zee te voorkomen. Strik schreef onlangs in opdracht van de Europese Raad het rapport “Left-to-Die”. Uit dit rapport blijkt dat de EU tekort schiet in de opvang van vluchtelingen die met name vanuit de Middellandse Zee Europa binnenkomen.

Tijdens de bijeenkomst werd nadrukkelijk stilgestaan bij de vliegtuigramp in Oekraïne. Strik sprak namens de Nederlandse delegatie haar diepe droefenis en medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers van de ramp uit.