Europa kiest voor hernieuwbare economie

Europa moet haar economie drastisch omvormen, vindt GroenLinks. Van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen, zoals olie en steenkool, moeten we werken aan een economie gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen, de zogenaamde biobased economy. We kunnen en moeten producten zoals plastics, cosmetica, chemicaliën en medicijnen in de toekomst steeds meer maken uit biomassa (zoals gewassen, hout, mest, snijafval) in plaats van uit aardolie, dat een keertje opraakt. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden dat de Europese Commissie maandag bekend maakte dat ze achter deze nieuwe strategie voor de Europese economie staat.

Economische kansen

“Deze omschakeling biedt enorme economische kansen, vooral voor Nederland”, stelt Eickhout. “Nederland heeft alles in huis om van de hernieuwbare economie tot een succes te maken. Wij hebben een sterke landbouwsector, een grote chemische industrie en goede infrastructuur. Nu nog het inzicht om die drie samen in te zetten.”

Deze Nederlandse combinatie maakt het aantrekkelijk om straks bijvoorbeeld via mestvergisting groen gras op te wekken en om bio-ethanol te gebruiken voor de productie van chemicaliën. De Nederlandse regering mist deze kans op een hernieuwbare economie echter met open ogen doordat het slechts één van de negen 'speerpunten' is uit het slappe lijstje groene voorstellen. “Het is een ongelooflijke verspilling dat minister Verhagen onze kostbare biomassa liever in inefficiënte kolencentrales verbrandt. Hiermee verbranden we namelijk ook onze eigen marktkansen en innovatiemogelijkheden”, aldus Eickhout.

Eerlijke omschakeling

Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat we in de omschakeling naar een economie op basis van hernieuwbare grondstoffen niet dezelfde fout maken als bij biobrandstoffen, stelt Eickhout. Biobrandstoffen worden allang niet meer als 'bio' gezien door de controverse rondom stijgende voedselprijzen en het afpakken van landbouwgrond, terwijl de automobilist er wel extra voor betaalt.

“Laten we het dus vanaf nu goed aanpakken”, zegt Eickhout. “Dat betekent dat de gebruikte biomassa niet de armen het eten uit de mond mag stoten of dat het mag leiden tot de grootschalige kap van tropisch regenwoud.”

Eickhout wil daarom naast het stimuleren van de hernieuwbare economie ook stevige duurzaamheidscriteria voor biomassa afspreken. De Europese Unie moet ervoor zorgen dat de hernieuwbare economie ook daadwerkelijk een groene economie wordt.