GroenLinks steunt de resolutie van het Europees Parlement die pleit voor een zo goed mogelijke relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, die tegelijkertijd geen enkele afbreuk doet aan Europese waarden en standaarden. Met de resolutie nam het Europarlement haar officiële standpunt in over de onderhandelingen die moeten leiden tot het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

“Brexit maakt duidelijk hoe onderling verweven het Verenigd Koninkrijk en de EU zijn en welke problemen het optrekken van nieuwe grenzen creëert”, reageert Europarlementariër Bas Eickhout. “Het komt er nu op aan om de schade te beperken. De vrede en stabiliteit in Noord-Ierland mag niet in gevaar komen. Europese en Britse burgers moeten hun rechten op verblijf en werk zoveel mogelijk behouden.”

Veiligheidsbeleid

In de zogenaame Artikel 50-brief van de Britste premier Theresa May wekt de Britse regering de suggestie dat ze bereid is om de samenwerking op het vlak van veiligheid in de waagschaal te stellen om zo toegang tot de Europese markt af te dwingen. Het Europees Parlement keurt deze uitruil tussen veiligheid en economie af.

“Het is schandalig om met de veiligheid van Europese burgers te spelen als onderhandelingsstrategie. Het is in het belang van alle Europeanen om de samenwerking op het vlak van buitenlands- en veiligheidsbeleid optimaal voort te zetten”, aldus Eickhout.

Harde Brexit

Het Europees Parlement spreekt in de resolutie zijn voorkeur uit voor een associatieakkoord met het Verenigd Koninkrijk zodat zeer hechte samenwerking kan voortbestaan. De regering van May stuurt echter aan op een harde Brexit waarbij het land geen deel is van de interne markt, de Europese economische ruimte en de douane-unie.

Eickhout: “Ik hoop dat het Verenigd Koninkrijk gaat inzien dat die koers alleen verliezers kent. Mensen, het klimaat en de economie zijn er allemaal bij gebaat dat Groot-Brittannië de samenwerking met de EU zo hecht mogelijk maakt.”

Een gekwalificeerde meerderheid van de EU-landen en het Europees Parlement moeten het akkoord over de uittreding van Groot-Brittannië, dat binnen twee jaar moet zijn afgesloten, goedkeuren. Groot-Brittannië doet er dus verstandig aan om deze resolutie van het Europees Parlement serieus te nemen om de Brexit orderlijk te laten verlopen.