Europarlement maakt begrotingspact overbodig, alleen bezuinigen lost eurocrisis niet op

De begrotingscontrole van eurolanden moet sterker, maar ook flexibeler, zodat de focus niet alleen op bezuinigingen ligt. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de sociale situatie in landen die noodsteun ontvangen. GroenLinks steunde deze twee voorstellen (het zogenaamde twopack) voor de verbetering van de stabiliteit van de euro die het Europees Parlement woensdag aannam. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout stelt vast dat het slappe begrotingspact van de Europese regeringsleiders nu van tafel kan en is verheugd dat voorstellen van de Groenen om de economie te stimuleren op een meerderheid konden rekenen.

“Het begrotingspact dat eind vorig jaar zonder democratisch debat in elkaar werd geflanst in een onderonsje van regeringsleiders is nu al helemaal overbodig”, reageert Eickhout. “Dit voorstel is beter en heeft wél democratische legitimiteit omdat het is goedgekeurd door het Europees Parlement.”

Dreigende onevenwichtigheden

In aanvulling op de bestaande afspraken over begrotingstekorten in de eurozone uit het eerder aangenomen sixpack geeft deze wetgeving meer mogelijkheden om in de toekomst op tijd te voorkomen dat te hoge tekorten van een land een bedreiging vormen voor de andere eurolanden.

  • Begrotingsplannen worden door de Europese Commissie beter gecontroleerd op hun degelijkheid, ook op de gevolgen voor de economie op lange termijn. Als landen niet richting houdbare overheidsfinanciën gaan, kan de Europese Commissie tijdig ingrijpen.
  • Ook verplicht de wet landen een 'gulden begrotingsregel' in hun wet op te nemen, maar er komt meer flexibiliteit voor landen die door een ernstige economische recessie getroffen worden. Daarmee kan worden voorkomen dat te rigide begrotingsafspraken het economisch herstel de kop indrukken.

Eickhout: “Nu is het tijd voor Angela Merkel en Mark Rutte om eerlijk over te steken en om als één blok achter de economieën in nood te gaan staan. In het belang van de Europese economie, in het belang van Nederlandse banen. Voor ons was het dan ook een voorwaarde om niet alleen te kijken naar begrotingsdiscipline, maar vooral ook acuut de economie weer aan de praat te krijgen en bestaande schulden draaglijker te maken.”

Schuldenaflossingsfonds

Om bestaande schulden dragelijker te maken, stelden de Groenen in het Europees Parlement voor om een Europees schuldenaflossingsfonds in te voeren en om met hulp van de Europese Investeringsbank duurzame investeringen te stimuleren. Het Europees Parlement steunde de eisen en gaat nu om tafel met de Europese lidstaten om zo snel mogelijk werk te maken van een goed functionerende Europese economie.

Volgens Eickhout hebben de nationale regeringen plannen voor Europese solidariteit die het economisch herstel kunnen bevorderen te lang voor zich uitgeschoven: “Het Europees Parlement neemt nu initiatief, want het gesteggel tussen regeringsleiders heeft lang genoeg geduurd. De lidstaten moeten zich nu gaan uitspreken over de vergaande stappen die het Europarlement op tafel heeft gelegd.”

Betere procedure voor landen in nood

Het tweede wetsvoorstel dat het eerder afgesproken sixpack aanvult, regelt de procedure in het geval dat landen in financiële nood terechtkomen en daarom bij het euronoodfonds moeten aankloppen. In het geval van Griekenland, Ierland en Portugal regelden de Europese landen hun financiële steun ad hoc. Bij die steunverlening is er destijds veel fout gegaan. Het Europees Parlement stelt voor om met toekomstige landen in nood een realistisch aanpassingsprogramma af te spreken waarbij verplicht in kaart moet worden gebracht hoe dit leidt tot economisch en sociaal herstel. Sociale partners en maatschappelijke organisaties moeten daarbij betrokken worden.

“Herstel is alleen mogelijk als we zorgen voor genoeg maatschappelijk draagvlak voor de maatregelen om de financiën op orde te krijgen. Met dit voorstel wordt een nieuw verstikkend aanpassingsprogramma zoals dat van Griekenland in de toekomst onmogelijk”, aldus Eickhout.