Europarlement neemt risico met gezondheid van bijen

Het Europees Parlement stemde dinsdag in met een zeer zwak voorstel over de gezondheid van bijen. De bijenpopulatie is schrikbarend snel aan het afnemen, terwijl meer dan tachtig procent van ons groente en fruit afhankelijk is van bestuiving door bijen. Het voorstel, opgesteld door de landbouwcommissie, dat het Europarlement aannam, is een stap terug in de tijd omdat het meer opkomt voor de belangen van de fabrikanten van pesticiden dan voor de bijen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout stelde een alternatieve voorstel op en kreeg meer dan een derde van de aanwezige Europarlementariërs achter zich.

Nieuwe medicijnen door de fabrikanten van pesticiden

Het voorstel dat het Europees Parlement nu heeft aangenomen, zegt zelfs dat de farmaceutische industrie, de fabrikanten van pesticiden, een belangrijke rol moet spelen bij het tegengaan van  bijensterfte, door nieuwe medicijnen voor bijen te ontwikkelen.

“Maar er is allang aangetoond dat bijen in eerste ernstig verzwakt raken door het gebruik van hun pesticiden,” zegt Eickhout. “Het Europarlement vraagt nu aan dezelfde industrie niet te stoppen met pesticiden, maar om medicijnen tegen de gevolgen van hun pesticiden te ontwikkelen.”

Neonicotinoiden

Het Europarlement miskent in het voorstel de dodelijkheid van pesticiden, met name van zogenaamde neonicotinoiden, een type waarvan verschillende wetenschappers zeggen dat die schadelijk is voor bijen. Er wordt alleen gevraagd om meer onderzoek.

Eickhout vindt het onverantwoord dat het Europearlement niet uit voorzorg durft te handelen: “Bijen zijn onmisbaar voor onze voedselvoorziening. We kunnen geen risico's nemen met hun gezondheid. Ik pleit daarom voor een moratorium op het gebruik van deze gevaarlijke neonicotinoiden.”

Met zijn alternatieve voorstel, waar een derde van de aanwezige Europarlementariërs mee in stemde, wil Eickhout het debat over de verduurzaming van de landbouw een impuls geven. Eickhout: “Structurele verduurzaming van de landbouw is noodzakelijk om de bijen te redden. De gezondheid van bijen zal in het landbouwdebat nog een regelmatig terugkerend thema zijn.”