Europarlementariër Bas Eickhout noemt het onvoorstelbaar dat Europese Commissie de waarschijnlijk kankerverwekkende stof glyfosaat voor een extra vijftien jaar op de Europese markt toe wil staan. Hij schreef mee aan een resolutie waarin het Europarlement aangeeft het daar niet mee eens te zijn.

Eickhout slaagde erin om een meerderheid te krijgen voor verdere aanscherping van de regels voor het gebruik van glyfosaat. De Europese Groenen stemden echter niet in met het eindvoorstel omdat een meerderheid van het Europarlement het helaas niet aandurfde om glyfosaat geheel te verbieden; in plaats van voor de komende vijftien jaar wil een meerderheid het maar zeven jaar toestaan.

“Het Europarlement schaarde zich achter meerdere beperkende voorstellen zoals een totaalverbod voor privégebruik”, legt Eickhout uit. “Het is dan ook teleurstellend dat een meerderheid uiteindelijk niet de consequentie wil trekken dat intrekken van de vergunning voor glyfosaat de juiste weg is.”

Glyfosaat is een landbouwgif dat vrijwel alles doodt waarmee het in aanraking komt: niet alleen gras en (on)kruid, maar ook alle algen, bacteriën en schimmels die essentieel zijn voor een natuurlijke vruchtbare bodem. Dat glyfosaat een schadelijke werking op dieren heeft was al bekend. Daar is nu nog eens bijgekomen dat waarschijnlijk hetzelfde voor mensen geldt.

Onderzoek van 's werelds belangrijkste kankerinstituut (IARC, International Agency for Research on Cancer) toont aan dat glyfosaat een kankerverwekkend effect op mensen lijkt te hebben. Volgens EFSA (European Food Safety Authority) is glyfosaat echter niet gevaarlijk voor mensen. EFSA zegt dat hun oordeel op bewijs rust dat IARC niet bezit, maar weigert inzage in dit bewijs te geven.

Voorzorgsprincipe genegeerd

Een eerste poging van de Europese Commissie om dit voorstel er doorheen te drukken werd mede door een motie van GroenLinks in de Tweede Kamer tegengehouden. De Europese Commissie kreeg daardoor net niet voldoende steun onder de lidstaten. Het lijkt er echter op dat een minimale aanpassing (verkorten van de toelating tot tien jaar) voldoende zal zijn om daar verandering in te brengen.

Eickhout: “Het Europees Parlement voert nu de druk op lidstaten opgevoerd om geen genoegen te nemen met zo een schijnbeweging. Wat mij betreft wordt glyfosaat van de Europese markt geweerd totdat er wetenschappelijke duidelijkheid is over de exacte gevolgen van het gebruik. We laten toch ook geen nieuwe auto toe als het onzeker is of de remmen wel werken?”

Beleid van de Europese Unie hoort uit te gaan van het voorzorgsprincipe. Dat wil zeggen dat bij mogelijk gevaar voor de mens, dier of milieu preventieve besluiten genomen moeten worden. "Het voorzorgsprincipe wordt bij de toelating van glyfosaat volledig genegeerd, en dat is onacceptabel," aldus Eickhout.

Lidstaten stemmen over een nieuw (nog niet uitgekomen) voorstel van de Europese Commissie voor hernieuwde toelating van glyfosaat in mei dit jaar. GroenLinks hoopt dat de aanscherpingen die het Europarlement wenst worden overgenomen.

Hoofdpunten uit de aangenomen resolutie:

  • Verbod op glyfosaat voor niet-professioneel gebruik
  • Glyfosaat mag niet in of nabij publieke parken of speeltuinen toegebracht worden
  • Het Europarlement wil dat gebruik van glyfosaat vlak voor een oogst aan banden gelegd wordt
  • Het Europarlement erkent dat er een verband is tussen een toename in het gebruik van genetisch gemodificeerde gewassen en een toename in het gebruik van glyfosaat door het ontwikkelen van glyfosaatresistente gewassen
  • Het Europarlement waarschuwt voor de opkomst van multiresistente gewassen
  • Het Europarlement wil dat alle wetenschappelijke kennis vrij gegeven wordt – een belangrijke oproep aangezien de European Food Safety Authority (EFSA) beweert dat glyfosaat niet kankerverwekkend is, maar weigert inzage te geven in het bewijs (wat hoogst waarschijnlijk uit onderzoeken bestaat die door glyfosaatfabrikanten zelf zijn uitgevoerd)