Europarlement start onderzoekscommissie goedkeuring glyfosaat

Het Europees Parlement stelde dinsdag een bijzondere commissie in om onderzoek te doen naar de goedkeuringsprocedure van glyfosaat en andere pesticiden. Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden dat het verzoek van zijn fractie om deze commissie in te stellen, is gehonoreerd: “De wijze waarop glyfosaat is goedgekeurd roept vraagtekens op.”

Een voorbeeld van de vraagtekens die Eickhout beantwoord wil zien, is dat de zogenaamde glyfosaat-taskforce (een groep van 23 glyfosaat verkopende bedrijven) lobbyde om Duitsland de toelating te laten leiden. Het Europees agentschap EFSA stond dit ook toe. “Zelf zou ik toch twee keer nadenken als zo’n lobbyclub met zo’n verzoek komt.”

Een belangrijke focus in het onderzoek is weggelegd voor de Europese agentschappen voor voedselveiligheid (EFSA) en chemische stoffen (ECHA), die op EU-niveau verantwoordelijk zijn voor het uiteindelijke advies. “Het optreden van deze organisaties moet boven elke twijfel verheven zijn en altijd de volksgezondheid en milieu als hoogste prioriteit stellen. Om het publieke vertrouwen te behouden is het dus verstandig om hun optreden tegen het licht te houden en eventueel hun onafhankelijkheid beter te waarborgen,” aldus Eickhout.

De commissie zal bestaan uit dertig Europarlementariërs die naar verwachting negen maanden werk hebben om hun onderzoek te doen.