Europarlement waarschuwt Timmermans voor deregulering ten koste van mens en milieu

De agenda voor betere regelgeving van Timmermans mag niet leiden tot het schrappen in EU-wetgeving voor de bescherming van het milieu en van sociale standaarden. Dat maakte het Europees Parlement woensdag duidelijk aan de Europese Commissie in haar stemming over het Werkprogramma. Op initiatief van Europarlementariër Bas Eickhout stelt bovendien het Europarlement dat de Europese Commissie duurzaamheid centraal moet stellen in haar plannen voor 2016.

Eickhout onderhandelde namens de Europese Groenen over de resolutie over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2016. Hij is tevreden over het resultaat:

“Het Europees Parlement verwacht van Timmermans een andere invulling van zijn taak: onnodige bureaucratie aanpakken is iets anders dan het mes zetten in regels die noodzakelijk zijn om mens en milieu te beschermen.” Deze beschermende regels dreigen het slachtoffer te worden van de Timmermans-check, stelt Eickhout.

“Sommige zaken kun je niet zomaar schrappen aan de hand van een simpel spreadsheetoverzichtje.”

Boekhoudmentaliteit

Milieubeleid is daar volgens Eickhout een goed voorbeeld van: het kan betekenen dat het bedrijfsleven met een kostenstijging te maken krijgt, maar schade aan het milieu is niet alleen in geld uit te drukken. “Dan moet je niet gaan boekhouden, maar staan voor de waarde van de aarde.”

Timmermans begon zijn kruistocht tegen EU-wetgeving door onder andere wetgeving voor schonere lucht, meer recycling, tegen plastic soep en voor een beter zwangerschapsverlof op losse schroeven te zetten. Na hevig protest uit het Parlement, matigde hij zijn toon enigszins, maar GroenLinks wil dat de Europese Commissie juist wetgevend initiatief toont om meer te doen om tot een duurzaam en sociaal Europa te komen.