De uitslag van de stemming

Europarlement weigert juridische check CETA

Er zijn grote juridische twijfels of het arbitragemechanisme tussen investeerders en staten in handelsverdag CETA wel in overeenstemming is met Europese wetgeving. Toch durft een meerderheid van het Europees Parlement het niet aan om het Europees Hof van Justitie te laten toetsen of ICS in strijd is met het EU-verdrag. Een resolutie van GroenLinks die daartoe opriep werd woensdag verworpen door christendemocraten, liberalen en een groot deel van de sociaal-democraten.

Europarlementariër Bas Eickhout: “Voor het eerst sluit de EU een akkoord dat investeerders in staat stelt om overheden aan te klagen. Het is verontrustend dat een meerderheid van het Europees Parlement niet eens bereid is om zorgvuldig te onderzoeken of dat wel legaal is.”

Juridische analyses

Er liggen verschillende juridische analyses van onder andere de Europese rechtersbond die aantonen dat het EU-recht het niet toestaat om buitenlandse rechters EU-wetten te laten interpreteren. De juridische dienst van het Europees Parlement zelf vindt dat er geen probleem is, maar wordt door experts betwist. Ondanks verzoeken tot openbaarheid is de juridische opinie van de Europese Commissie nog steeds geheim.

Eickhout: “Het is belangrijk dat het Europees Hof van Justitie ICS nauwkeurig onderzoekt. Pas dan komt er echt duidelijkheid. Blijkbaar willen de partijen die voor CETA zijn het handelsakkoord zo graag dat ze liever de ogen sluiten voor juridische problemen.”

Een verzoek tot een toetsing door het Hof van Justitie kan worden gedaan door een individuele lidstaat, de Europese Commissie of het Europees Parlement. België heeft aangekondigd een advies te willen vragen aan het Hof maar het is nog onduidelijk of en wanneer dat verzoek wordt ingediend.