“Nederland overspeelde zijn hand door veel meer vergunningen voor pulsvissen af te geven dan dat Europees was afgesproken.” Dat concludeert Europarlementariër Bas Eickhout na de stemming over nieuwe technieken in de Europese visserij. Het Europees Parlement pleit voor een verbod op het vissen met elektrische schokken bij de onderhandelingen met EU-landen. Dit is tegen het zere been van Nederland dat zwaar investeerde in deze vorm van vissen.

Eickhout: “Dat Nederland veel meer vergunningen uitgaf dan Europees was afgesproken, zette kwaad bloed gezet bij onder andere Frankrijk. Zij zien Nederlandse schepen hun viswater leegvissen.” De lichtere puls-schepen kunnen makkelijker in wateren komen die eerst enkel voor kleinschalige visserij was voorbehouden.

Eickhout is een voorstander van het tot nu toe geldende akkoord om maximaal vijf procent van de vloot uit pulsvisserijboten te laten bestaan. Nederland had daarop een omstreden uitzondering bedongen van tien procent, maar zit de facto op een percentage van bijna dertig procent.

Ten opzichte van het vissen middels boomkor kent pulsvissen het voordeel dat bijvangst beperkt wordt en brandstof bespaart. Eickhout vindt het van belang dat daarom in de praktijk wordt aangetoond wat de effecten zijn van pulsvissen op langere termijn. 

“Met een bescheiden toelating van deze vorm van vissen kan grondig onderzoek gedaan worden naar de mogelijke schadelijke lange termijn effecten van deze vismethode”, stelt Eickhout. “Blijkt zulke schade er niet te zijn, dan is er een goede wetenschappelijke onderbouwing om vervolgens de puls breder te gaan toepassen.” Eickhout betreurt ten zeerste dat, als het uiteindelijk op een verbod uitdraait, deze optie vervalt. Eerst zullen nog de onderhandelingen met lidstaten plaatsvinden.

GroenLinks stemde uiteindelijk niet in met het rapport omdat onder andere de regelgeving op de vangst van ondermaatse vissen verzwakt wordt als het aan het Europarlement ligt.