Het Europees Parlement verwierp dinsdag bijna unaniem de voorgestelde wetgeving over de productie en handel in zaden voor gewassen en teeltmateriaal. “Een goede zaak,” zegt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, “maar nu moet de Europese Commissie haar voorstel gewoon helemaal intrekken.”

“Maar gezien de ronduit arrogante houding en het gelobby van de verantwoordelijke eurocommissaris Tonio Borg, vrees ik echter dat men nagenoeg dezelfde voorstellen zal indienen na de Europese verkiezingen.” Volgens Eickhout is de richtlijn schadelijk voor de landbouw, voor boeren zelf en voor onze voedselzekerheid.  

Er was in heel Europa veel – begrijpelijke – onrust over de mogelijke gevolgen, zegt Eickhout. Berichten dat de Europese Commissie land- en tuinbouwers wil verplichten standaard zaadgoed te gebruiken, ten koste van zeldzame en dat het oude variëteiten en hobbytuiniers wil verbieden zelfgekweekt zaaigoed te ruilen, bleken onjuist.

Nu gebruikt eurocommissaris Borg deze berichten echter om te verklaren dat er sprake was van miscommunicatie en dat  de Europarlementariërs “het allemaal niet goed begrepen hadden”. Een zeer arrogante opstelling die fel bekritiseerd werd in het debat. “We weten donders goed waarom we tegen deze draak van een wetgeving stemden,” aldus Eickhout. “Wij willen niet dat zaaigoed door slechts een handvol multinationals geproduceerd wordt.”