Een belangrijk onderdeel van het voorstel van de Commissie is het versterken van het intellectueel eigendomsrecht, de patenten die op medicijnen zitten. Verder zitten er in de voorstellen snellere procedures en heel veel flexibiliteiten als het gaat om innovatie. Bedrijven kunnen zo veel makkelijker de Europese markt op. Eickhout: “Bedrijven willen meer van dit soort rechten met het argument dat dit goed is voor innovatie, maar deze rechten zijn in de EU al sterker dan in de VS en China. De Europese Commissie heeft hier te veel naar de farmalobby geluisterd, want er wordt hier nauwelijks iets aan gedaan. In veel gevallen worden hun rechten zelfs versterkt. Ik hoop dat een meerderheid in het Europees Parlement dit zal corrigeren en wél opkomt voor betaalbare medicijnen.”

Een positief onderdeel van het pakket is dat er aandacht is voor de milieu-impact van medicijnen. Eickhout: "De Commissie stelt voor dat er een analyse wordt gemaakt van de milieurisico's van een medicijn bij de marktautorisatie. Het kan dan zelfs zo zijn dat medicijnen niet worden goedgekeurd omdat ze een te grote milieu-impact hebben. Hoewel het de vraag is of dit echt snel zal gebeuren, is het een belangrijk signaal naar de sector dat verduurzaming ook hier moet gaan plaatsvinden."

Nu het pakket is gepresenteerd gaan het Europees Parlement en de EU-landen hun positie bepalen voor de onderhandelingen. Dat zal snel moeten, omdat het de vraag is of het anders gereed is voor de Europese verkiezingen volgend jaar.