Europees Hof: nationale parlementen moeten ingrijpende handelsakkoorden goedkeuren

Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat dat het handelsakkoord tussen de EU en Singapore niet alleen door de EU, maar ook door alle lidstaten moet worden geratificeerd. GroenLinks is blij met deze uitspraak omdat ingrijpende handelsakkoorden nationale parlementen niet langer kunnen omzeilen.

“We moeten de inhoud van handelsakkoorden en de manier waarop ze gesloten worden, dringend herzien”, reageert Europarlementariër Bas Eickhout. Zolang gaat om zaken als handelstarieven is het terecht dat de EU met meerderheid besluit, zegt hij. “Maar de nieuwe generatie handelsakkoorden, zoals TTIP en CETA, met onder andere vergaande investeringsbescherming, grijpt echter veel dieper op democratische stelsels in.” Eickhout vindt het niet te verantwoorden als nationale parlementen daarbij buitenspel staan, terwijl ook het Europees Parlement geen zeggenschap heeft over het onderhandelingsmandaat.

Ook het akkoord tussen de EU en Singapore bevat de controversiële geschillenbeslechting tussen staten en investeerders (ISDS). GroenLinks is bezorgd over de impact daarvan op het vermogen van overheden om hun markt in het algemeen belang te reguleren. Het Hof oordeelde dinsdag dat investeringsbescherming geen exclusieve bevoegdheid van de EU is. Daardoor moeten handelsakkoorden met ISDS zoals CETA door alle lidstaten geratificeerd worden.