Europees milieubeleid helpt

Woensdag presenteert het Europees Milieuagentschap haar rapport over de staat en toekomst van het milieu in de EU. De conclusie: Europees milieubeleid heeft voor veel verbeteringen gezorgd, maar het huidige beleid schiet tekort om de grote uitdagingen van deze tijd te bestrijden.

Het rapport toont dat veertig jaar Europees milieubeleid ons geen windeieren heeft gelegd. Water en lucht zijn aanzienlijk schoner geworden, de CO2-uitstoot is gedaald en we produceren minder afval. Tevens blijkt dat de duurzaamheidssector een van de weinige sectoren was die flink bleef uitbreiden na de economische crisis in 2008.

Fundamentele stappen te gaan

“We hebben een aantal milieuproblemen succesvol aangepakt en dat leidde tot een bloeiende groene innovatieve industrie”, reageert Europarlementariër Bas Eickhout. “Maar we hebben nog fundamentele stappen te gaan en daar botsen we op de gevestigde belangen van onder andere de fossiele industrie.”

Het rapport laat namelijk ook zien dat Europa haar natuurlijke hulpbronnen in een rap tempo aan het uitputten is. Door klimaatverandering en bevolkingsgroei zal dit in de toekomst alleen nog maar erger worden. Het Milieuagentschap concludeert dat de huidige Europese milieuwetgeving tekortschiet om deze uitdagingen naar behoren te bestrijden.

Eickhout: “Op gebieden als biodiversiteit, landgebruik en klimaatverandering gaat het niet goed in Europa. Dat zijn de thema's die veel meer bijten met ons huidige consumptiepatroon. Daar is beleid nog harder nodig om de gevestigde belangen te overwinnen. Niet elke sector kan winnen; er zullen winnaars en verliezers zijn.”

Europese Commissie laat het afweten

Juist op het moment dat er progressief Europees milieubeleid voor nieuwe uitdagingen moet komen, laat de Europese Commissie het echter afweten. Onder het mom van minder administratieve lasten zwakt de Europese Commissie milieubeleid af. Dit staat innovatieve groei in de weg en tegelijkertijd houdt het de meest schadelijke economische praktijken in stand. De plannen voor een circulaire economie zijn zelfs volledig van tafel geveegd.

“Binnen de Europese Commissie heerst helaas de overtuiging dat minder regels tot meer banen leidt. Het draait echter om de kwaliteit van de regelgeving”, zegt Eickhout.

Het rapport toont dat zorg voor het milieu en economische groei hand in hand gaan, maar dan moet het wel duurzame groei zijn. Hopelijk is de Europese Commissie bereid om lessen uit het verleden te trekken.