De plenaire zaal van het Europarlement

Europees Parlement neemt met initiatiefrapport standpunt in over TTIP

Het Europees Parlement heeft het laatste woord over vrijhandelsverdrag TTIP. Pas als een meerderheid van de Europarlementariërs instemt het de uiteindelijke vrijhandelsverdrag, kan het in werking treden. Maar omdat het nog jaren kan duren voordat er een definitieve tekst voorligt, hebben Europarlementariërs besloten om nu al via een zogenaamd initiatiefrapport een standpunt in te nemen. Op die manier kunnen ze de Europese onderhandelaars een duidelijk signaal afgeven.

Een initiatiefrapport wordt opgesteld door een rapporteur. Dat is één Europarlementariër die de taak heeft om het standpunt van een meerderheid van het Europees Parlement in een tekst te vatten. In het geval van het TTIP-rapport is dat chefsache, de voorzitter van de parlementscommissie voor Internationale Handel, de sociaaldemocraat Bernd Lange nam deze taak op zich.

De handelscommissie buigt zich als verantwoordelijke commissie over het TTIP-rapport, maar ook andere parlementscommissies in het Europarlement schrijven hun eigen opinierapporten, die als advies worden meegegeven aan de handelscommissie. Tot slot bespreekt de plenaire vergadering van het Europees Parlement over het rapport.

Op dit moment bespreken de parlementscommissies hun opinierapporten en stemmen de over amendementen. Volgens de planning stemt de handelscommissie op 6 of 7 mei over het rapport en stemt de plenaire vergadering erover in de week van 18 mei.

Op de website van het Europees Parlement staat een compleet overzicht van de planning.