Banken in Londen

Europees Parlement niet akkoord met halfbakken hervorming bankensector

De commissie Economische Zaken van het Europees Parlement verwierp woensdag een afgezwakt compromis over een hervorming van de Europese bankensector. Christendemocraten en liberalen verwaterden het oorspronkelijke idee om risicovolle activiteiten van grote banken af te scheiden van kerntaken van banken zover dat het voorstel vrijwel betekenisloos was geworden. Philippe Lamberts, fractievoorzitter voor de Europese Groenen, smeedde een coalitie met sociaaldemocraten om dit onverantwoorde compromis te voorkomen.

Nu de afzwakking verworpen is, gaat het Europees Parlement zich opnieuw over het oorspronkelijke voorstel buigen. Een meerderheid van Europarlementariërs accepteert geen bankensector die tot last is van de samenleving in plaats van een bankensector die de reële economie te dient, reageert Europarlementariër Bas Eickhout.

“De rechterflank van het Europarlement liet zich bij de hervorming van de bankensector leiden door de belangen van de financiële sector in plaats van het algemeen belang. Gelukkig was er een nipte meerderheid die beseft dat we meer ambitie nodig hebben om eindelijk de problemen aan te pakken die ten grondslag liggen aan de bankencrisis van 2008.”

GroenLinks blijft zich inzetten voor een echt ambitieuze hervorming van de bankensector en pleit ervoor dat essentiële alledaagse bankactiviteiten voor huishoudens en bedrijven (sparen en lenen) worden gescheiden van andere activiteiten op de financiële markten.

Eickhout: “Ondanks hogere kapitaaleisen en de Europese bankenunie staat de bankensector nog steeds niet in dienst van de samenleving.”

Megabanken vormen een risico voor de stabiliteit van het financiële systeem en kunnen daarom nog altijd rekenen op staatssteun als het misgaat. De zekerheid dat de overheid garant staat voor megabanken, levert hen een miljardenvoordeel op aan goedkopere leningen. Ook is de Europese bankensector te groot en te verweven om een domino-effect te voorkomen als het misgaat bij een grote bank.

“Om al deze redenen is het nodig om de meest essentiële functies van banken te scheiden van meer riskante activiteiten”, stelt Eickhout. “Daar wordt het bankenlandschap gezonder van en kan voorkomen worden dat belastingbetalers opnieuw moeten opdraaien voor riskant gedrag van bankiers.”