De milieucommissie van het Europees Parlement gaf donderdag haar goedkeuring aan het klimaatverdrag van Parijs, het akkoord dat vorig jaar december bij de klimaattop werd bereikt. Daardoor is Europa weer een stap dichter bij officiële ratificatie. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks en coördinator voor de Europese Groenen op klimaatbeleid, schreef mee aan dit rapport en wil snelle ratificatie.

“We kunnen ons nog de juichende reacties herinneren na de deal in Parijs”, zegt Eickhout, “maar we zien ook dat Nederland de afgelopen jaren weer meer heeft uitgestoten dan daarvoor.” Eickhout wijst erop dat het dringend nodig is om bindende afspraken over het tegengaan van klimaatverandering ook in de praktijk te brengen.

Ratificatieproces

Om Europa het verdrag te laten ratificeren zijn na het Europees Parlement de Europese lidstaten aan zet. Zodra de lidstaten van Europa het verdrag ook hebben geratificeerd, moet het Europarlement in z'n geheel nog een keer stemmen. Pas dan Europa worden toegevoegd aan de lijst van landen, waar nu al landen als de Verenigde Staten en China op staan.

“Europa noemt zich een voorloper op klimaatbeleid, maar wordt nu ingehaald door voorheen de grootste dwarsliggers. Dit laat zien dat we definitief de weg van verduurzaming zijn ingeslagen, maar het is spijtig om te moeten constateren dat de Europese Unie op dit moment nog niet doorpakt om voorop te blijven lopen in de groene economie”, aldus Eickhout.