De EMPL-commissie richtte zich op het versterken van de wetgeving op het vlak van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Volgens Van Sparrentak is het belangrijk te focussen op het voorkomen van gendergerelateerd geweld en is het daarom goed dat preventiebeleid, inclusief opleidingen voor leidinggevenden, verplicht wordt. De regels zullen gelden voor meer dan de traditionele werkvloer, maar ook bijvoorbeeld voor thuiswerken. “Verder zorgen we ervoor dat niet alleen seksueel geweld, maar ook cybergeweld en grensoverschrijdend gedrag gebaseerd op genderidentiteit onder de regels vallen”, aldus Van Sparrentak.

De wetgeving regelt dat slachtoffers van gendergerelateerd geweld recht krijgen op gerichte ondersteuning. Slachtoffers krijgen recht op betaald verlof en aanpassingen aan hun werktijden en -voorwaarden. Van Sparrentak: “Om te verwerken van wat hen overkomen is en om aangifte te kunnen doen bij de politie, of medische of psychologische hulp te kunnen krijgen, moeten slachtoffers ook vrij kunnen krijgen van werk.” Genderdiverse mensen hebben een grotere kans om slachtoffer te worden van gendergerelateerd geweld dan vrouwen, waar het voorstel de Europese Commissie zich uitsluitend op richtte. Van Sparrentak is daarom erg tevreden dat een meerderheid zich schaarde achter haar voorstel om de wet te laten gelden voor gendergerelateerd geweld, ongeacht het gender van het slachtoffer: “Door de wet te verbreden zorgen we ervoor dat LHBTI’ers en in het bijzonder trans en non-binaire personen beter beschermd worden tegen geweld.”

Het standpunt van de EMPL-commissie wordt in het verdere onderhandelingsproces in het Europees Parlement meegenomen. Als het Parlement haar positie heeft bepaald, kunnen de onderhandelingen met de EU-landen starten.