De milieucommissie van het Europarlement zette woensdag een belangrijke stap in het beperken van middelgrote stookinstallaties. “Dat is een stap die kansen biedt aan de Nederlandse groene economie”, aldus Europarlementariër Bas Eickhout. Nu een eerste stemming is afgerond beginnen de onderhandelingen met de Europese milieuministers om tot een deal te komen.

Aan grote industriële installaties (groter dan vijftig megawatt) stelt Europa al eisen, hetzelfde geldt voor installaties tot één megawatt, zoals huishoudelijke kachels en boilers. Tot dusver is de uitstoot van installaties die hier tussen vallen, bijvoorbeeld zeer vervuilende dieselgeneratoren, nooit aan enige Europese regulering onderhevig geweest.

“Dit betekent dat we een gat in de Europese regelgeving kunnen opvullen”, concludeert Eickhout.

“Via deze wetgeving kunnen we twintig tot dertig procent van de verbetering van de Europese luchtkwaliteit realiseren, geen klein bier dus.”

Kans voor Nederlandse economie

Europese regelgeving biedt kansen voor het deel van de Nederlandse groene economie die ontstond doordat Nederland de uitstoot van deze middelgrote installaties eerder al aan banden legde. “We hebben een koppositie die we, zodra heel Europa dezelfde regels heeft, ook buiten Nederland kunnen gaan benutten.”

Wel is Eickhout kritisch over het ambitieniveau: “Dit is in lijn met wat we nu al in Nederland hebben. Dat ontneemt ons een kans om luchtvervuiling in Nederland steviger aan te pakken. Verder geeft het voorstel in Nederland geen verdere prikkels tot innovatie. Gelukkig zijn er op initiatief van de Europese Groenen nog wel energiebesparingseisen voor installaties toegevoegd aan het voorstel.”