Kim van Sparrentak

Europese Commissie moet vrouwenrechten beter verdedigen

GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak wil dat de Europese Commissie veel meer doet om de achteruitgang van vrouwenrechten in Europa een halt toe te roepen. Vandaag presenteerde de Europese Commissie haar plannen voor gendergelijkheid. “Het is goed dat de Europese Commissie na vijf jaar eindelijk met een plan komt. Maar uiteindelijk mist het voorstel de urgentie om gendergerelateerd geweld te stoppen en seksuele en reproductieve rechten te beschermen",  aldus Van Sparrentak.

Wetgeving loontransparantie

Van Sparrentak verwelkomt dat voor het einde van dit jaar een wetsvoorstel op gebied van loontransparantie op tafel ligt: "De loonkloof is de voorbije tien jaar amper minder geworden. Vrouwen verdienen in Europa nog steeds ongeveer 15 procent minder dan mannen, zo ook in Nederland. Wetgeving hierop is nodig, de vrijwillige afspraken van de afgelopen jaren volstaan niet."

Actie tegen gendergerelateerd geweld

Volgens Van Sparrentak moet de Europese Commissie zich sterker maken om gendergerelateerd geweld aan te pakken. Van Sparrentak: "Eén op drie vrouwen in Europa is slachtoffer van seksueel of fysiek geweld en meer dan de helft heeft te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik ben tevreden dat de Europese Commissie op dit vlak een aantal maatregelen wil nemen, maar er is een overkoepelende Europese richtlijn nodig om gendergerelateerd geweld tegen te gaan."

Daarnaast wil Van Sparrentak dat de Europese Commissie de ontwikkelingen van gendergelijkheid in EU-landen actief volgt en dat de Europese Commissie in actie komt wanneer EU-landen het principe van gendergelijkheid tegenwerken. Van Sparrentak:  "We zien toenemend geweld tegen vrouwen, een groeiende anti-abortusbeweging en verdrukking van organisaties die opkomen voor gendergelijkheid. Overheden die vrouwenrechten stelselmatig ondermijnen moeten dat gaan merken in de toekenning van Europese fondsen. Organisaties die vrouwenrechten schenden, zouden geen Europese subsidies meer mogen ontvangen. Zo krijgen we daar een stok achter de deur."

Internationale vrouwendag

Komende zondag, 8 maart, is het Internationale Vrouwendag. Van Sparrentak is op die dag in Amsterdam om deel te nemen aan de Women’s March. Van Sparrentak: “De afgelopen decennia is veel vooruitgang geboekt op gebied van gendergelijkheid, maar volgens het World Economic Forum duurt het nog honderd jaar om echte gelijkheid te bereiken. Daarop gaan we niet wachten, we gaan de straat op."