Foto: (CC) Jaap Joris

Europese deal over lagere CO2-uitstoot auto's

Maandag bereikten onderhandelaars een compromis over nieuwe Europese wetgeving die de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s moet terugdringen. Het compromis, 37,5 procent minder uitstoot in 2030,   gaat de goede kant op, concludeert Europarlement Bas Eickhout.

Eickhout: “We moeten wel goed in de gaten houden dat er geen mazen in de wet komen die autoproducenten de gelegenheid geven ondanks strengere normen opnieuw te gaan sjoemelen.”

Het compromis is beter dan dat de Europese Commissie oorspronkelijk voorstelde en nadert de voorstellen van het Europees Parlement. 

“Opnieuw lieten de Europese regeringen en de Commissie hun oren hangen naar de lobbyisten van de auto-industrie. Gelukkig hebben het Europees Parlement en de duizenden mensen die de afgelopen weken de straat op gingen voor een beter klimaat de druk kunnen opvoeren voor strengere CO2-normen”, stelt Eickhout.
 
Strengere normen zijn nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Eickhout: “Maar ze bieden ook kansen om te investeren en banen te creëren in een groeiende auto-sector: die van auto’s zonder uitstoot.Wie wil er nou geen schone lucht in de steden?”