GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak: “De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar de EU is bij het ontwikkelen en produceren van cruciale medicijnen. Voor levensreddende middelen mogen we niet overgeleverd zijn aan schimmige deals met de farmaceutische industrie.” 

“De EU moet transparantie, toegankelijkheid en betaalbaarheid afdwingen bij de ontwikkeling van medicijnen door de farmaceutische industrie”, zegt Van Sparrentak. “Het is bizar dat we zoveel publiek geld investeren in de farmaceutische industrie en hier geen zeggenschap op eisen.”

In een gezamenlijke resolutie roepen de partijen onder andere op: 

  • Om beter samen te werken op gebied van gezondheid, bijvoorbeeld door als EU-landen gezamenlijk medicijnen in te kopen voor een betere onderhandelingspositie.

  • Om zich achter het initiatief van het WHO voor een ‘Covid-pool’ te scharen. Hierbij wordt het intellectueel eigendom, onderzoek en data rond Covid-19 voor de hele wereld toegankelijk.

  • Dat de EU dwanglicenties inzet als een coronavaccin of -medicijn ontwikkeld wordt in een land dat dit niet wil delen.

  • Om bij alle subsidies die de EU geeft aan de farmaceutische industrie voor de ontwikkeling van medicijnen, voorwaarden te stellen over betaalbaarheid, toegankelijkheid en transparantie van prijzen en klinische proeven.

  • Dat de Europese Commissie maatregelen neemt om de EU minder afhankelijk te maken van de rest van de wereld voor de productie van cruciale medicijnen.

Van Sparrentak: “Het mag niet zo zijn dat een gebrek aan Europese samenwerking bij het inkopen van medicijnen ervoor zorgt dat de farmaceutische industrie  landen tegen elkaar uitspeelt. Daar worden we uiteindelijk allemaal de dupe van met duurdere medicijnen of een duurdere zorgverzekering, zonder dat daar betere geneesmiddelen tegenover staan.”

Een oranje pillendoosje met roze pillen erin ligt op de grond.

Steun ons actieplan voor toegankelijke en betaalbare medicijnen

De ontwikkeling van medicijnen moet gaan om het behandelen en genezen van patiënten in plaats van om aandeelhouders.