De vluchtelingen die vastzitten in kamp Moria op Lesbos moeten zo snel mogelijk worden geëvacueerd. Dit stelt GroenLinks-Tweede Kamerlid Bram van Ojik vandaag in een schriftelijk overleg met staatssecretaris Broekers-Knol van asiel en migratie. De afgelopen dagen riepen ruim 5000 Europese artsen, een groot aantal Nederlandse gemeenten, 7 hulporganisaties en het Europees Parlement op vluchtelingen zo snel mogelijk uit kamp Moria op Lesbos te halen. Net als GroenLinks maken zij zich zich veel zorgen over de humanitaire ramp op de Griekse eilanden zodra corona daar uitbreekt. 

Op verzoek van GroenLinks wordt vandaag overlegd met staatssecretaris Broekers-Knol over de gevolgen van de coronacrisis voor asielzoekers in Nederland en daarbuiten. Uit Griekenland moet volgens Van Ojik een groep zeer kwetsbare vluchtelingen door andere Europese landen worden overgenomen. Daarnaast moet Nederland steun verlenen bij evacuatie naar het vasteland en opvang aldaar. Tot slot moet geld worden vrijgemaakt om medische voorzieningen op de eilanden op te kunnen zetten. Het is onduidelijk óf en hoe de al toegezegde Europese miljoenen voor het verbeteren van de opvang in Griekenland nu worden besteed.

De situatie op de Griekse eilanden is nijpend. Meer dan 20.000 vluchtelingen zitten in kamp Moria in slechte sanitaire omstandigheden dicht op elkaar. Artsen zonder Grenzen meldt dat in Kamp Moria in sommige gebieden één kraan per 1.300 mensen beschikbaar is en één douche per 240 personen. Inmiddels zijn op Lesbos 3 eilandbewoners besmet, maar het virus heeft het kamp gelukkig - voor zover we weten - nog niet bereikt. Daarom vraagt Bram van Ojik staatssecretaris Broekers-Knol vandaag opnieuw aan de verschillende oproepen gehoor te geven.

Vluchtelingen in Nederland

Daarnaast heeft GroenLinks vragen over de coronamaatregelen in de nationale asielketen. Zo is onduidelijk wie in de tijdelijke noodopvang in Groningen terechtkunnen, of alle mensen die in vreemdelingendetentie zitten worden vrijgelaten nu er geen zicht is op uitzetting en of er genoeg aandacht is voor de kwetsbare positie van kinderen. Ook verwacht GroenLinks dat nu de IND zich op overmacht beroept bij het overschrijden van beslistermijnen, voor asielzoekers gaat gelden dat zij niet aan strakke termijnen voor de indiening van stukken voor hun asielprocedure worden gehouden.

Wifi in de AZC's

Tot slot bereiken ons signalen over slechte WiFi op AZC's. Dat terwijl het voor kinderen in AZC's van belang is dat zij goede WiFi hebben om thuisonderwijs te kunnen volgen. Daarom hebben wij de staatssecretaris gevraagd om, eventueel samen met de minister voor onderwijs, met spoed een beter WiFi-netwerk op de COA-locaties te realiseren. 

Lees hier de schriftelijke inbreng van Bram van Ojik voor het overleg.

Meer doen? Teken hier onze oproep aan EU-landen om vluchtelingen te evacueren uit de overvolle kampen.