Bankbiljetten

Gaat het Europees Parlement akkoord met zwakke regels voor geldmarktfondsen?

In de financiële crisis van 2008 speelden de uiterst riskante geldmarktfondsen een belangrijke rol in de paniek die uitbrak op de financiële markten. Het Europarlement stemt deze week over deze ongereguleerde maar risicovolle beleggingsfondsen, maar het lijkt er niet in te slagen om deze schaduwbanken daadwerkelijk aan banden te leggen. GroenLinks probeert te voorkomen dat het Europees Parlement instemt met een zwak wetsvoorstel waarin zeer risicovolle fondsen kunnen voortbestaan, zelfs zonder voldoende buffers.

“Geldmarktfondsen beleggen in leningen met een korte looptijd en daarmee ontplooien ze soortgelijke activiteiten als banken. Er is dus alle reden om die minstens zo goed te reguleren,” aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Garanties van de overheid

Tijdens de economische crisis speelden riskante geldmarktfondsen een belangrijke rol in de paniek die uitbrak op de markten. Investeerders eisten toen massaal hun beleggingen op waardoor fondsen sterk in waarde daalden. Dit bracht weer de kortetermijnfinanciering van bedrijven en overheden in gevaar. Uiteindelijk moest in de de Verenigde Staten zelfs de federale overheid garant staan.

Op de G20-top in Sint-Petersburg in 2013, beloofden regeringsleiders om schaduwbanken te reguleren. Deze week stemt het Europees Parlement over het reguleren van geldmarktfondsen. GroenLinks probeert te voorkomen dat het Europees Parlement instemt met een zwak wetsvoorstel waarin zeer risicovolle fondsen kunnen voortbestaan, zelfs zonder voldoende buffers.

Eickhout hoopt op steun

De Groenen in het Europees Parlement dienen een voorstel in om de meest risicovolle geldmarktfondsen te stoppen. Eickhout hoopt daarbij op de steun van zijn Nederlandse collega's: “Veel partijen beloofden tijdens de verkiezingen een stabiele financiële sector. Nu ligt er in het Europarlement een compromis tussen sociaaldemocraten, christendemocraten, conservatieven en liberalen het riskante schaduwbankieren onaangetast laat. Bij de stemming op woensdag is er een kans om riskante geldmarktfonds alsnog een halt toe te roepen."

Sommige geldmarktfondsen beloven investeerders een vaste waarde van hun fonds (constant net asset value) terwijl die waarde feitelijk afhankelijk is van de beursschommelingen. De wereldwijde en Europese financiële toezichthouders willen dat deze fondsen verdwijnen of zich expliciet presenteren als fondsen waarvan de waarde variabel is (variable net asset value funds). Bij de stemming in de commissie Economische Zaken wilde een meerderheid van de Europarlementariërs deze risicovolle geldmarktfondsen niet verbieden of streng reguleren. Eickhout vindt dat zij hiermee de ogen sluiten voor de gevaren.

De Groenen in het Europarlement dienden voorstellen in om geldmarktfondsen die een constant net asset value beloven, uit te faseren. Het debat over de wet en het groene amendement is op dinsdagmiddag en de stemming op woensdag.