Geen Sinterklaasje spelen over de rug van het klimaat

GroenLinks wil dat de EU stopt met het gratis weggeven van CO2-emissierechten. Bas Eickhout, klimaatexpert en deze week geïnstalleerd als GroenLinks-Europarlementariër, stelt dit vandaag voor in zijn eerste schriftelijke vragen aan de Europese Commissie.

Bas Eickhout: "Ik stond al bijna twee weken te popelen om deze vragen in te dienen, maar ik moest wachten op mijn officiële installatie. Nu mag ik eindelijk. De komende jaren zal ik me keihard inzetten voor groene innovatie en het terugdringen van onze CO2-uitstoot. Dit is pas het begin. GroenLinks maakt werk van het klimaat."

Eickhout stelt zijn vragen naar aanleiding van een rapport dat de Wereldhandelsorganisatie (WTA) en het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) eind juni presenteerden. De beide organisaties geven in het rapport een opening voor het invoeren van een CO2-importheffing. Dat is een heffing op energie-intensieve producten uit landen die niet meewerken aan het temmen van het CO2-monster.

"GroenLinks heeft altijd gepleit voor het volledig veilen van emissierechten. De vervuiler moet betalen. Tegenstanders van volledige veiling zijn bang voor oneerlijke concurrentie, maar het klimaat is er niet bij gediend als we cadeautjes gaan geven aan de grootste vervuilers. Het is veel slimmer om een CO2-importheffing in te voeren," aldus Eickhout.

Veel politici wuifden dit alternatief steeds weg. Het zou in strijd zijn met de internationale handelsregels. GroenLinks wees er in het verleden al herhaaldelijk op dat dit waarschijnlijk niet het geval is en dat er eens grondig onderzoek gedaan zou moeten worden naar de juridische haalbaarheid van een CO2-importheffing. Dat wordt nu bevestigd door de Wereldhandelsorganisatie, dé scheidsrechter als het gaat om internationale handel.

"We moeten de Europese emissiehandel nu snel herzien, nog voor de internationale klimaatonderhandelingen in Kopenhagen. Als wij onze eigen industrie blijven ontzien, dan is het maar zeer de vraag of andere landen ons straks wel serieus nemen aan de onderhandelingstafel. Ik heb de Europese Commissie gevraagd om snel met voorstellen te komen," aldus Eickhout.