Op dit moment staan een aantal ggz instellingen op het punt van sluiten of  schalen ze hun bedden af, omdat er bezuinigd wordt door zorgverzekeraars. Dit gaat om specialistische ggz-instellingen voor mensen die kampen met complexe problematiek. Tegelijkertijd lopen de wachtlijsten in de ggz al jaren op.

Lisa Westerveld (GroenLinks): “De deur voor specialistische zorg  wordt   letterlijk dichtgegooid in het gezicht van de meest kwetsbaren in onze samenleving. Je zal maar acuut hulp nodig hebben en meer dan een jaar moeten wachten. Dit is spelen met de levens van mensen.”

De vervolgzorg voor de groep die op straat komt te staan door de sluiting is niet op orde. Cliënten met een intensieve zorgbehoefte zijn nu aangewezen op ambulante zorg of moeten terug naar een vorige plek waar ze eerder hulp kregen die niet voldoende aansloot. GroenLinks wil dat zij nu de juiste hulp krijgen en niet aan hun lot worden overgelaten.

Binnenkort volgt een tweeminutendebat waarin moties ingediend kunnen worden.