GroenLinks houdt twijfels over effectiviteit Europees bankentoezicht

GroenLinks heeft nog twijfels over de effectiviteit van het Europees toezicht op kleinere banken. Volgens het akkoord van de Europese ministers van Financiën zullen alleen grote banken onder het toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) komen, terwijl in de eurocrisis blijkt dat – bijvoorbeeld in Spanje – ook kleinere spaarbanken en ontwrichtende rol kunnen spelen. Met het akkoord van de Europese ministers kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement beginnen. Het Europarlement moet immers ook haar goedkeuring geven.

Europarlementariër Bas Eickhout vindt het positief dat het de ministers uiteindelijk is gelukt om voor het einde van het jaar tot een akkoord te komen, maar hij stelt wel vraagtekens bij de taakverdeling tussen nationale toezichthouders en het toezicht van de ECB zoals de ministers die zien.

“Het is niet helder hoe en wanneer de Europese toezichthouder nationale toezichthouders kan overrulen en direct kan ingrijpen als de stabiliteit van kleinere banken in het geding is. De bankenunie moet voor eens en altijd een einde maken aan wanpraktijken bij banken, ongeacht hun grootte. Alleen dan leren we echt van deze crisis.”

Eickhout heeft echter goede hoop dat het eindresultaat beter zal zijn. Bij de onderhandelingen vinden de Europese ministers Sven Giegold (Eickhouts fractiegenoot van de Duittse Groenen) tegenover zich die namens het Europarlement onderhandelt over de bankenunie. Hij zal zich ervoor inzetten dat de Europese toezichthouder het recht krijgt om het toezicht op elke bank op elk moment naar zich toe te trekken.

Eickhout: “Het toezicht op banken mag geen nationale belangen dienen, maar moet zich om de stabiliteit van de gehele Europese bankensector bekommeren.”

Hoe de ministers de democratische controle op het bankentoezicht willen vormgeven, is nog niet duidelijk. Voor Giegold is goede democratische controle met echte macht van het Europees Parlement de inzet voor de onderhandelingen legt Eickhout uit: "Democratische controle is een noodzakelijke voorwaarde om het bankentoezicht naar Europees niveau te tillen. Het Europees Parlement moet het enquêterecht krijgen en de toezichthouder effectief ter verantwoording kunnen roepen.”