GroenLinks-lijsttrekker Bas Eickhout roept zijn collega-lijsttrekkers op om zich achter een stembusakkoord te scharen voor eerlijke belasting voor bedrijven. Grote bedrijven dragen nu te weinig bij aan de belastinginkomsten en daardoor zijn werknemers en werklozen de klos, vindt Eickhout. Belastingontwijking en belastingconcurrentie zijn de afgelopen jaren eindelijk op de Europese politieke agenda beland, maar de meest dringende maatregelen zijn nog altijd niet genomen.

In de crisis zagen werknemers hun koopkracht dalen. Mensen die hun baan verloren ondervinden de bezuinigingen op de sociale zekerheid aan den lijve. “Door belastingconcurrentie en belastingontwijking dragen grote bedrijven steeds minder bij aan de belastinginkomsten terwijl zij wél profiteren van de publieke infrastructuur en voorzieningen zoals het onderwijs”, zegt Eickhout. “Dat moet eerlijker.”

Drie maatregelen tegen belastingconcurrentie en -ontwijking

GroenLinks roept partijen op om zich zowel in het Europees Parlement als in de Tweede Kamer te committeren aan drie maatregelen tegen belastingconcurrentie en -ontwijking:

  1. een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting,
  2. het dichten van de gaten in Europese ontwijkingsconstructies en
  3. het herzien van oneerlijke belastingverdragen met ontwikkelingslanden.

Debat in de Tweede Kamer

Ook de Tweede Kamer debatteerde woensdag over het economisch bestuur van de Europese Unie, op initiatief van GroenLinks.

“Juist in tijden van economische crisis is het onacceptabel dat multinationals vrijwel geen belasting betalen”, reageert GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver.

Veel partijen zeggen in deze Europese campagne dat ze staan voor eerlijk delen, door bijvoorbeeld vermogens zwaarder te belasten. Dat kan je alleen bereiken als je Europees samenwerkt. “Daarom is het goed om af te spreken dat we samen actie gaan ondernemen tegen constructies waarmee de rijksten het betalen van belasting ontlopen.”

De tekst van het stembusakkoord is online beschikbaar (pdf).