Op dit moment is het recht op abortus nog niet verankerd en is het officieel strafbaar als artsen hulp bij een abortus verlenen.

Corinne Ellemeet: “Abortus is in Nederland nog altijd vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht. Bij abortus zou het moeten gaan over goede en veilige zorgverlening en de vrije keuze van vrouwen.”

De directe relatie tussen het Wetboek van Strafrecht en abortus geeft abortuszorg een andere, negatieve, wettelijke status ten opzichte van andere zorgverleners en abortusartsen ervaren dat ook zo. Kiezen voor abortus is geen misdaad. En een arts die een vrouw helpt is geen misdadiger.

In de Verenigde Staten is een concept-notitie verschenen van het Hooggerechtshof waarin staat dat het verworven recht op abortus teruggedraaid kan worden. Dat heeft grote gevolgen voor vrouwen in de VS voor wie het moeilijker wordt om voor een abortus te kiezen. Ook in Europa is het recht op abortus geen gegeven. In landen als Polen en Hongarije is het strafbaar als je als vrouw kiest voor abortus. De anti-abortus beweging die we kennen uit de VS, is ook actief in Europa en adviseert conservatie (politieke) partijen en anti-abortus activisten over hoe ze meer invloed kunnen krijgen in het publieke debat over abortus.