Als jij en ik braaf belasting betalen, waarom doen multinationals dat dan niet?

GroenLinks wil debat over aanpak schadelijke belastingconcurrentie

Kamerlid Jesse Klaver wil snel een debat met de staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën over de doorgeslagen belastingconcurrentie in Europa. Donderdag verscheen een rapport van de Algemene Rekenkamer waaruit blijkt dat bedrijfswinsten, dividend, rente en royalty’s nauwelijks belast worden.

“Werkend Nederland en kleine ondernemers betalen de volle mep als het aankomt op belasting”, zegt Klaver. “Multinationals ontspringen de dans. Dat is oneerlijk. Ook deze bedrijven moeten gewoon hun eerlijke aandeel belasting betalen. Als multinationals ook eerlijk belasting betalen, ontstaat er eindelijk financiële ruimte voor de zo gewenste belastingverlaging voor gezinnen en MKBers.”

Afgelopen weekend pleitte GroenLinks in het pamflet Nieuwe Nivelleringspolitiek ook voor aanpak van belastingontwijking door multinationals zodat de belasting op arbeid omlaag kan. Donderdag maakte dagblad Trouw bekend dat multinationals via Luxemburg grote sommen belasting kunnen ontduiken. Ook Nederland maakt zich schuldig aan het geven van excessieve belastingvoordelen aan grote bedrijven.

Voor een effectieve aanpak van belastingontwijking door multinationals is volgens GroenLinks een Europese vennootschapsbelasting nodig met een gemeenschappelijke belastinggrondslag en een minimumtarief. Ook wil GroenLinks verplichte openheid van bedrijven over hun belastingafdrachten.

Europarlementariër Bas Eickhout: "Terwijl de meeste Europese landen worstelen om hun begrotingen op orde te krijgen, lopen ze inkomsten mis doordat de grootste bedrijven voor Luxemburg of Nederland kiezen om belasting te ontwijken. Een Europese aanpak is dus onmisbaar." Een belangrijke eerste stap transparantie. De geloofwaardigheid van de Luxemburgse Europese Commissie-voorzitter Juncker staat op het spel. "Zijn Commissie moet zo snel mogelijk een voorstel doen voor verplichte openheid van multinationals over hun belastingafdrachten en tax rulings per land. Nederland moet zijn verzet opgeven tegen een Europees minimumtarief voor winstbelasting om de race to the bottom van winstbelastingen te stoppen."

GroenLinks wil dat staatssecretaris Wiebes meer leiding neemt om dit onderwerp op de Europese agenda te krijgen en Nederland zich publiekelijk uitspreekt voor verplichte transparantie per land en een Europees minimumtarief voor de winstbelasting.