Grote teleurstelling bij GroenLinks door aanname in Eerste Kamer van fosfaatwet

Een meerderheid in de Eerste Kamer is tot teleurstelling van GroenLinks dinsdag akkoord gegaan met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten. Na het plenaire debat van vorige week stemde de Senaatsfractie tegen het wetsvoorstel omdat het bijzonder schadelijk uitpakt voor met name biologische boeren.  Hoewel zij niet hebben bijgedragen aan de fosfaatproblematiek worden zij wel gedwongen om een aanzienlijk deel van hun vee te slachten of te verkopen.

Vorige week sprak GroenLinks senator Marijke Vos de staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA) fel aan op de gebrekkige kabinetsaanpak van problemen in de melkveehouderij. Volgens GroenLinks is er in de plannen van het kabinet amper aandacht voor de positie van biologische boeren en zeldzame koeienrassen. ,,Ik heb een dringend beroep  gedaan op de staatssecretaris om de biologische bedrijven niet de dupe te laten worden van een probleem waaraan zij geen bijdrage hebben geleverd en gepleit om de zeldzame melkveerassen uit te zonderen van de regeling.`` Marijke vond geen gehoor voor haar voorstellen bij de staatssecretaris.

De goedkeuring van het wetsvoorstel door een meerderheid in de Eerste Kamer, waarbij naast  GroenLinks ook SGP, PvdD, OSF, SP, PVV  en D66-senator Prast tegen de plannen van het kabinet stemden, leidde dan ook tot teleurstelling bij Marijke. ,,Een gedegen visie op de toekomst van de Nederlandse veehouderij ontbreekt van het kabinet en daarmee gaan we door op het ongewenste pad van de stapeling van steeds complexere wetgeving die niet bijdraagt aan een duurzame melkveehouderij .``

De bijdrage van Marijke Vos tijdens het plenaire debat vorige weer is hier terug te kijken.