En dat moment is nu aangebroken. Wij zijn de klimaatgeneratie. Wij hebben nog 10 jaar om een klimaatcrisis van ongekende omvang te voorkomen.

Als het gaat om retoriek zijn politici inderdaad veranderd. Deze regering noemt zich trots ‘het groenste kabinet ooit’, maar als het om maatregelen gaat, wordt nog steeds de vervuilende industrie de hand boven het hoofd gehouden. Ook in 2020 is economische groei voor de regering belangrijker dan het beschermen van de leefbaarheid op deze planeet.

De aanpak van klimaatverandering kan niet langer wachten. Daarom hebben we de klimaatwet ingevoerd waarin staat vastgelegd dat ieder jaar wordt gekeken of we op koers liggen met onze klimaatdoelen.

En vandaag kwamen het PBL en de Raad van State met een vernietigend rapport: Het kabinet moet onmiddellijk extra klimaatmaatregelen nemen. Het terugdringen van de CO2-uitstoot zal dubbel (!) zo snel moeten gaan om een klimaatcrisis te voorkomen.

De plannen liggen klaar: meer treinen, minder vliegen, afschaffen van de bio-industrie en halveren van de veestapel. En als allerbelangrijkste: een stevige CO2-heffing voor de vervuilende industrie. Zodat de vervuiler betaalt en verduurzaming loont.

We staan op een keerpunt. We bevinden ons middenin de tweede golf van de coronacrisis. Maar als we niks doen volgt een nog veel grotere golf: de klimaatcrisis.

De tijd om te wachten is voorbij. De komende verkiezingen worden klimaatverkiezingen. Gooi het systeem om, het is tijd voor radicaal andere keuzes voor het klimaat.