Tineke in debat

Huwelijkse voorwaarden worden eindelijk gemoderniseerd

Alleen wat beide echtgenoten tijdens het huwelijk samen opbouwen gaat onder de zogenoemde 'gemeenschap van goederen' vallen. Deze modernisering van de huwelijkse voorwaarden zorgt ervoor dat vermogen of schulden van voor het huwelijk niet meetellen bij het gezamenlijke deel. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks steunt het voorstel om de wettelijke gemeenschap van goederen te moderniseren omdat het niet logisch is dat eigen vermogen, giften of erfenissen automatisch in de gemeenschappelijke boedel vallen.

Tineke Strik is blij met het voorstel. ,,Afwijken kon en kan natuurlijk, maar vereist een zeer bewuste keuze, voldoende kennis en actief handelen. Dankzij dit voorstel sluit de wettelijke hoofdregel meer aan op de heersende maatschappelijke opvattingen, waarmee de kans dat echtgenoten met ongewenste consequenties worden geconfronteerd afneemt", benadrukt de fractievoorzitter. ,,De oude wet dateert van bijna 200 jaar terug. GroenLinks is blij dat er met deze ommekeer nu meer nadruk ligt op het individu, zelfbeschikkingsrecht en keuzevrijheid. Daarbij sluit het nu ook beter aan bij andere Europese rechtsstelsels."


De verwachting is dat het voorstel volgende week wordt aangenomen door de Eerste Kamer. Voor GroenLinks is het wel van groot belang dat de overheid instaat voor adequate voorlichting van de burgers over de wijzigingen met behulp van bijvoorbeeld digitale modellen of handleidingen om bijvoorbeeld bezittingen van voor het huwelijk in kaart te brengen. Tineke: ,,Als het nieuwe stelsel meer handelingen en administratie vergt, dan zou de overheid zich ook meer moeten inspannen om burger daarbij te ondersteunen. Met name diegenen die nooit bij een notaris komen", benadrukt Tineke. ,,Wij twijfelen aan de veronderstelling dat alle burgers de complexe regels van drie vermogen kunnen overzien en hun belang daarin kunnen behartigen. Daar ligt dan een verantwoordelijkheid van de overheid."

Tineke: Dit voorstel sluit de wettelijke hoofdregel meer aan op de heersende maatschappelijke opvattingen

Het scheiden van voorhuwelijks vermogen kan als gevolg hebben een complexere ontbinding bij scheiding met meer juridische procedures en conflicten. GroenLinks wordt daarom graag nog gerustgesteld dat burgers goed geïnformeerd en ondersteund worden bij de invoering van het nieuwe stelsel, zodat alle echtgenoten voor, tijdens en eventueel na hun huwelijk zich goed voelen bij de verdeling van vermogen en schulden. Volgende week, 28 maart vindt de stemming plaats in de Eerste Kamer.

Meer informatie over het wetsvoorstel vindt u hier: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33987_initiatiefvoorstel_swinkels