Illegale ontbossing schreeuwt om aanscherpen regelgeving

Uit een dinsdag verschenen rapport blijkt dat Nederland van alle EU-landen de grootste importeur is van producten die leiden tot illegale ontbossing. Het rapport stelt dat verbetering en uitbreiding van bestaande regelgeving essentieel is om deze trend te doorbreken. Europarlementariër Bas Eickhout is het daar volmondig mee eens: “Wanneer stopt de politiek nou eens met die roep om minder regelgeving als de grootste milieuproblemen van onze tijd steeds aantonen dat overheden meer actie moeten ondernemen.”

Het rapport is opgesteld door Fern, een organisatie die de rol van de Europese Unie en EU-landen in bosbeheer in de gaten houdt. Volgens het rapport ging dankzij Nederlandse import in 2012 meer dan 230.000 hectare aan bos op onrechtmatige wijze verloren. Fern stelt dan ook dat de EU-wetgeving op het gebied van klimaat, energie, handel, financiën, consumptie en ontwikkelingssamenwerking herzien en uitgebreid worden.

Dubieuze koppositie van Nederland

Nederland heeft haar dubieuze koppositie te wijten aan de enorme invoer van palmolie voor biobrandstoffen. Eickhout: “Dit rapport toont de desastreuze effecten van ons huidige biobrandstofbeleid aan. Het beleid is zo lek als een mandje, er zijn veel meer waarborgen nodig om te voorkomen dat het gebruik van biobrandstoffen schadelijke gevolgen heeft.”

De enorme import van soja voor de intensieve veehouderij is eveneens een grote boosdoener. “Hoog tijd dat de Nederlandse overheid in gaat zetten op kwaliteit in de landbouwsector in plaats van kwantiteit”, aldus Eickhout. “Dat zal ook betekenen dat we minder vlees zullen gaan eten, tegen een eerlijke prijs. Dat komt niet alleen de boeren, maar ook de kwaliteit op je bord ten goede.”

Meer regelgeving

Het Fern-rapport raadt aan om import van hout en houtproducten uit illegale bronnen aan banden te leggen. Dat zal makkelijker gaan zodra de vraag naar hout afneemt, bijvoorbeeld door meer recycling. Eickhout: “Het rapport toont wederom aan hoe belangrijk is Europese voorstel voor een circulaire economie is. Helaas veegde de Europese Commissie dat onlangs van tafel.”

In Den Haag en Brussel heerst de overtuiging dat minder wetgeving per definitie betere regelgeving is.

“Willen we echter voorkomen dat de longen van onze aarde verloren gaan dan hebben we niet alleen betere, maar ook meer regels nodig.”