Intensiveer strijd tegen illegale handel bedreigde diersoorten

Op de vooravond van de internationale conferentie over bedreigde diersoorten (CITES) in Bangkok bepaalde het Europarlement haar prioriteiten voor de Europese inzet. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden met het resultaat. De strijd tegen de illegale handel in bedreigde diersoorten moet worden geïntensiveerd en de internationale handel in producten van ijsberen moet worden gestopt.

“Vooral neushoorns, tijgers en olifanten worden sterk bedreigd door illegale handel”, reageert Eickhout. “Het is bedroevend dat er landen zijn die de internationale afspraken niet naleven en het fokken van tijgers voor de handel aanmoedigen. Het Europarlement wil dat de Europese lidstaten een krachtig signaal afgeven door de handel met deze landen op te schorten.”

CITES valt of staat namelijk met de naleving van de afspraken, aldus Eickhout. Zo is de handel in ivoor al sinds 1989 illegaal maar neemt de afgelopen tien jaar de stroperij en de illegale ivoorhandel weer toe.

Daarnaast is Eickhout bezorgd dat alle mooie plannen van Europa zich niet vertalen in winst. Twee jaar geleden toonde de Europese Unie in Doha bij een vergelijkbare top haar goede wil. Maar toen werd de EU uit het veld geslagen door Japan.  Terwijl Europa nog druk aan het vergaderen was over haar eigen standpunt, kon Japan de wereld afreizen om genoeg steun te ronselen voor haar plannen. Een verbod op de handel in de acuut bedreigde blauwvintonijn kwam er daarom niet. “Europa moet de komende weken internationaal de boer op met haar ideeën en allianties sluiten met gelijkgestemde landen. Met alleen mooie woorden redden we het niet.”

In tegenstelling tot andere conferenties van de Verenigde Naties waar besluiten unaniem aangenomen moeten worden, is een meerderheidsstemming de modus operandi op de CITES-conferentie. Deze stemmingen zijn nu nog geheim, zodat onduidelijk is wie wat heeft gestemd. Het Europarlement wil hier een einde aan maken. “De besluitvorming over de handel in bedreigde diersoorten moet voortaan controleerbaar en transparant zijn”, aldus Eickhout.