Tineke in debat met minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie

Kabinet discrimineert met intrekken Nederlanderschap

Tot grote teleurstelling van GroenLinks zijn drie terrorismemaatregelen met een nipte meerderheid aangenomen in de Eerste Kamer. GroenLinks, SP, D66, PvdD en OSF stemden tegen. Tineke Strik, fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer, noemt het een zwarte dag voor de rechtsstaat. ,,Wij zijn voor het aanpakken van terrorisme, maar wel binnen de kaders van onze rechtsstaat. Dat is nu niet het geval omdat er een fundamenteel verschil wordt gemaakt tussen personen met een of twee paspoorten", aldus Tineke, die het typeert als een discriminerende maatregel. ,,Nu is mijn hoop gevestigd op de rechter."

GroenLinks maakt zich grote zorgen over het voorstel van het kabinet om het Nederlanderschap in te trekken zonder tussenkomst van een rechter. Het past in de lijn van de populistische obsessie van de VVD om daadkrachtig op te treden in de strijd tegen terrorisme. GroenLinks-senator Tineke Strik oordeelt hard over nieuwe wetten inzake terrorismebestrijding. Zo leidt het intrekken van het Nederlanderschap bij vermeende jihadisten met twee paspoorten tot veel discussie en zorgen. Tineke ,,Intrekking kan gebeuren zonder dat er een strafbaar feit is begaan. Zorgwekkend.''

Tineke ziet parallellen met andere dossiers op het ministerie van Veiligheid en Justitie. ,,Bij de VVD lijkt op dergelijk dossiers geen ruimte voor onderzoek en twijfel. Het  afnemen van een fundamenteel grondrecht als het staatsburgerschap zonder onherroepelijke veroordeling, zonder hoor- en wederhoor en zonder zorgvuldige weging gaat veel te ver."

De kern van het betoog van GroenLinks bestond uit principiële bezwaren omdat niet wordt voldaan aan de grondbeginselen van een eerlijk proces voor verdachten. Tineke: ,,Je kunt niet geloofwaardig de rechtsstaat verdedigen als je diezelfde rechtsstaat tegelijkertijd niet serieus neemt. Fundamentele vrijheden worden opgegeven omwille van kwaadwillende politiek."

 

,,Je kunt niet geloofwaardig de rechtsstaat verdedigen als je diezelfde rechtsstaat tegelijkertijd niet serieus neemt."

Of het intrekken van het Nederlanderschap überhaupt effectief is, betwijfelt GroenLinks sterk. Het kabinet verschuift het potentiële gevaar immers naar de rest van de wereld en doordat het staatsburgerschap wordt afgenomen kunnen die verdachten, als ze terugkeren naar Nederland, bijzonder moeilijk worden vervolgd. Tineke: ,,Intrekking zorgt daarnaast voor schijnveiligheid, want zo'n persoon zal zich waarschijnlijk bij in Nederland wonende familie vestigen, maar dan als illegaal."


Nederlanders met twee paspoorten mag de overheid, in tegenstelling tot burgers met 1 paspoort, wel het staatsburgerschap afnemen. Echter moet dat aan strenge eisen met zwaarwegende argumenten voldoen. Dat is in onze optiek van GroenLinks in dit wetsvoorstel zeker niet het geval en daarom is er sprake van discriminatie."

Tijdens het debat met de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok werd eveneens een ander wetsvoorstel behandeld over tijdelijke regels voor het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen zoals een meldplicht of uitreisverbod.

Lees hieronder op de pagina het integrale betoog van Tineke Strik over deze wetten.