Kabinet laat slachtoffers zonder papieren aan hun lot over

Kabinet laat slachtoffers misdrijven zonder papieren aan lot over

De Senaatsfractie van GroenLinks heeft dinsdagmiddag stevige kritiek geuit op het kabinet omdat het slachtoffers van misdrijven zonder juiste papieren aan hun lot overlaat. GroenLinks juicht toe dat de Europese Slachtofferrichtlijn de positie van slachtoffers van misdrijven verbetert, maar is teleurgesteld dat de regering deze verbetering onvoldoende waarborgt voor slachtoffers zonder verblijfspapieren. Zo blijft deze groep uiterst kwetsbaar is in onze samenleving.

Tegenstrijdig kabinet

GroenLinks-fractievoorzitter Tineke Strik noemt de opstelling van minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie tegenstrijdig. ,,De minister erkent dat deze Europese richtlijn geen onderscheid maakt tussen mensen met of zonder verblijfsstatus voor recht opvang, maar voert deze gelijke behandeling niet door in de wet. Volgens de minister vormt onrechtmatig verblijf in principe geen obstakel voor opvang", aldus een kritische Tineke. ,,Maar wij horen heel andere geluiden uit de praktijk, en dat is niet vreemd zolang de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) deze mensen uitsluit van opvang."

Het blijft GroenLinks verbazen waarom deze wet niet wordt aangepast in lijn met de Europese richtlijn. Tineke: ,,Een verbod in de wet terwijl er een gebod staat in de richtlijn is vragen om problemen in de uitvoering", benadrukt Tineke. ,,De financiering en de organisaties zijn juist gericht op het uitsluiten van ongedocumenteerden. Het druist volledig in tegen de geest van de richtlijn." 

Uitsluiten van slachtoffers

GroenLinks is blij dat minister Blok gaat verkennen hoe slachtoffers van huiselijk geweld betere toegang krijgen tot opvang, maar verwerpt dat slachtoffers van andere misdrijven naar de bed-bad-brood locaties worden verwezen, de zogeheten Vrijheidsbeperkende Locaties. Tineke vreest dat de medische zorg daar niet vergelijkbaar is met die in reguliere opvanginstellingen. Bovendien geldt ook voor ongedocumenteerde slachtoffers dat zij alleen opvang krijgen als ze aantoonbaar meewerken aan terugkeer. De richtlijn staat zo'n bijkomende voorwaarde niet toe, omdat Nederland geen drempel mag opwerpen voor de opvang. Tineke vreest dat slachtoffers, die getraumatiseerd zijn en daardoor niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, voor een gesloten deur zullen staan. Minister Blok wilde geen extra waarborgen toezeggen. "Nu het in de Kamer niet is gelukt, hoop ik dat advocaten met de richtlijn in hun hand die waarborgen alsnog bij de rechter zullen afdwingen", besluit Tineke.