Kamer steunt GroenLinks-motie inspraak kerncentrales

De Tweede Kamer wil dat het kabinet zich inzet voor inspraak van bewoners op de veiligheid van kerncentrales. Een meerderheid steunt een motie van Liesbeth van Tongeren, die dit voorstelt. De inspraak moet gelden voor bewoners die binnen een straal van 100 kilometer van kerncentrales wonen. Zo krijgen bewoners van de grensstreek meer te zeggen over de veiligheid van centrales die in hun achtertuin staan.

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren: ‘Mooi dat een meerderheid in de Kamer het met GroenLinks eens is dat de mensen in buurlanden inspraak horen te krijgen bij kerncentrales die vlakbij de grens staan. Wat meer rechtvaardigheid voor bewoners van de grensstreek! Dit is echter nog lang niet het eindpunt. Want hoewel de kans op een kernramp klein is, zijn de gevolgen enorm. Daarom moeten kerncentrales zo snel mogelijk sluiten. Dat is pas echt rechtvaardig.’

Van Tongeren lanceerde haar voorstel samen met groene politici uit Duitsland, België en Frankrijk. Lees hier meer over het voorstel.