Kolencentrale Nijmegen

Kamer steunt strengere klimaateis emissiehandel

Het kabinet moet zich hard maken voor een emissiehandelssysteem dat zich houdt aan de eis van maximaal 1,5 graden temperatuurstijging. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een motie van de ChristenUnie en GroenLinks die daarom vraagt.

Liesbeth van Tongeren: “Heel mooi dat, in de week na ondertekening van het historische klimaatakkoord van Parijs, een meerderheid van de Kamer deze motie steunt. Om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken moeten we zo min mogelijk temperatuurstijging op aarde hebben. Met deze motie dwingen we het kabinet daar meer werk van te maken.”

In het emissiehandelssysteem (ETS) worden rechten om broeikasgassen uit te stoten verhandeld. Vervuilende bedrijven blijken geld te verdienen aan dit systeem dat bedoeld is de uitstoot te verminderen. Gratis verstrekte CO2-emissierechten werden doorverkocht of -berekend aan klanten. Het systeem moet hervormd worden, zodat het helpt de klimaatdoelen te halen.

Lees meer bij ons standpunt over klimaatverandering.