Tinmijn in Congo
Tinmijn in Congo

Kans op doorbraak in Europees dossier conflictmineralen

In landen als Congo, de Centraal Afrikaanse Republiek en Columbia verdienen gewapende groepen illegaal miljoenen euro's per jaar aan de handel in grondstoffen zoals goud en tin, die terechtkomen in producten zoals mobiele telefoons, auto’s, vliegtuigen en verlichting. Ook Europese bedrijven en consumenten dragen daardoor direct of indirect bij aan de financiering van conflicten en mensenrechtenschendingen.

Op woensdag 15 juni is er kans op een belangrijke doorbraak om er voor te zorgen dat bedrijven daarmee gaan stoppen. Tijdens doorslaggevende onderhandelingen kunnen het Europees Parlement en de Raad van Ministers onder Nederlands voorzitterschap voor het eerst bindende wetgeving afspreken, waarmee bedrijven worden verplicht om hun keten te controleren op conflictmineralen.

Europarlementariër Judith Sargentini spant zich al jaren in voor een verantwoorde import van grondstoffen. In navolging van bindende wetgeving in de Verenigde Staten zette zij met succes druk op de Europese Commissie die met een Europees wetsvoorstel kwam. De Europese Commissie stelde aanvankelijk voor dat bedrijven zelf konden kiezen of ze al dan niet verantwoord met hun import van grondstoffen zouden omgaan. GroenLinks heeft echter altijd benadrukt dat de talloze vrijwillige maatregelen tot nu toe onvoldoende effect hebben gehad. In het Europees Parlement kreeg Sargentini steun voor haar voorstellen om de wetgeving verplichtend te maken voor bedrijven.

Lange tijd wilden de nationale regeringen van de EU-landen niets weten van een bindende wet voor de aanpak van conflictmineralen. Maar na maandenlange onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de nationale regeringen van de EU-landen zou er woensdag toch een compromis gevonden kunnen worden waarbij bindende wetgeving een feit wordt. Wel is er nog discussie over welke Europese bedrijven precies onder de wet zullen gaan vallen. Na woensdag weten we meer!