Klimaattop trekt zich niks aan van Trump

Klimaattop Marrakesh trekt zich niks aan van Trump

"Klimaatactie staat definitief op de mondiale agenda, maar de uitvoering van de deal in Parijs moet versnellen." Dat concludeert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout na de afsluiting van de klimaattop vrijdagnacht in Marrakesh. Eickhout woonde namens het Europees Parlement de top bij en stelt vast dat de steun voor het ingezette beleid weliswaar onveranderd positief is, maar dat concrete actie steeds urgenter wordt.

Eickhout: “De top begon prachtig omdat in een recordtijd voldoende landen ratificeerden om het akkoord van Parijs in werking te laten treden. Ik heb goede hoop dat binnen afzienbare tijd de rest van de wereld zal volgen. Wel is het zaak dat we onze ambities verhogen om werkelijk de noodzakelijke doelen te halen.”

Meer concrete actie

De boodschap vanuit de wetenschap en beleidsmakers is helder. De wereld moet definitief afscheid nemen van fossiele brandstoffen en moet zich volledig richten op duurzame energie. De deelnemende landen erkennen dit, maar Eickhout maakt zich zorgen of dat ook tot actie leidt: "De voorliggende plannen van alle individuele landen zijn bij lange na niet genoeg om klimaatverandering voldoende af te remmen. Ik hoopte op meer concretere actie dan waartoe nu besloten is." Met name op de korte termijn moet volgens Eickhout een kickstart gegeven worden aan de duurzame economie. Ook grote bedrijven als Unilever vragen daarom.

Europese actie

Volgens Eickhout is het essentieel dat Europa haar eigen ambities naar boven bij stelt. De Europese Commissie presenteert eind deze maand het energiepakket voor 2030 en Eickhout spoort aan om rond energiebesparing en duurzame energie de lat hoog te leggen. “Het reductiedoel voor 2020 hebben we met gemak gehaald, de rest van de wereld schakelt nu op grote schaal om naar een duurzame economie: Europa zal zich aan de nieuwe realiteit moeten aanpassen. Dat is goed voor de economie, goed voor het klimaat en goed voor het welzijn van toekomstige generaties."
 
Nu het erop lijkt dat de Verenigde Staten vanwege Trump haar rol als leider op klimaatgebied alweer kwijt is, zou de Europese Unie leiderschap moeten tonen. Volgens Eickhout moet de EU meer steun geven aan een verschuiving binnen het klimaatfonds van projecten voor duurzame energie naar projecten om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. "In ontwikkelingslanden kampt men met de extreme gevolgen: droogte of juist overstromingen maken dat landen nog nauwelijks kunnen functioneren. Daar zullen we onze bijdrage aan moeten leveren, want een zonnepaneelpark alleen lost de problemen daar niet op."

Europa moet volgens Eickhout de verbindende factor zijn tussen de rijke landen en de allerarmsten. “Van Trump verwacht ik op dit punt niets en China heeft vooralsnog ook andere belangen. Om de steun te houden voor het akkoord van Parijs is het echter wel essentieel dat ook die landen mee gaan in de ontwikkeling naar een duurzame toekomst.”

Meer informatie

Analyses, blogberichten en achtergrondinfo over COP22, de klimaattop in Marrakesh, is beschikbaar op Climatemoment.nl