Na twee weken onderhandelen eindigde zaterdagavond de 24e VN-klimaatconferentie in Polen. Europarlementariër Bas Eickhout nam deel aan de top met een delegatie van het Europees Parlement: "Dit had de klimaattop moeten worden die het grote gat tussen nationaal klimaatbeleid en de doelstelling van het Parijsakkoord zou dichten of op z’n minst zou verkleinen.  Dat is niet gelukt. Er is technische vooruitgang geboekt, maar de zo cruciale politieke vooruitgang is uitgebleven. Dat is onacceptabel en kan de EU worden aangerekend."

De COP24 draaide om twee zaken. Eickhout: "Allereerst een politiek gedeelte dat had moeten leiden tot het ophogen van nationale klimaatplannen, maar waar geen enkel tastbaar resultaat uitgekomen is. Ten tweede een technisch gedeelte waarin de afspraken van het Parijsakkoord verder uitgewerkt moesten worden in het zogeheten rulebook. De tekst die is aangenomen ziet er over het algemeen behoorlijk uit en is een duidelijke verbetering ten opzichte van de regels onder het Kyotoprotocol."

De straat op

"Uiteraard zijn goede regels die het Parijsakkoord operationeel maken belangrijk," stelt Eickhout. "Echter, de duizenden mensen die twee weken terug in Brussel en andere steden de straat opgingen willen veel ambitieuzere bescherming van ons klimaat zien. Aan die eis is tijdens deze top absoluut niet voldaan. Regeringleiders negeren deze mensen net als dat ze de wetenschap genegeerd hebben. Het recente IPCC-rapport toont dat per direct keiharde actie nodig is, als we klimaatverandering in toom willen houden."

Europese verantwoordelijkheid

De Europese Unie draagt een grote verantwoordelijkheid voor het zwakke COP24-resultaat qua aanscherping van nationaal klimaatbeleid. Eickhout: "Na het wegvallen van de Verenigde Staten is de EU als economische supermacht met een berg aan historische verantwoordelijkheid, de aangewezen partij om de klimaatonderhandelingen vooruit te brengen. De EU toonde echter nauwelijks leiderschap. Leiden doe je door het juiste voorbeeld te geven. Zo creëer je momentum."

Het is duidelijk dat de EU intern nog niet klaar was om een concrete aanscherping van klimaatbeleid aan te kondigen. Het is ook duidelijk dat andere belangrijke spelers als China daar op wachten. Er komt een herkansing. De VN heeft een speciale bijeenkomst in september 2019 ingelast. Dat is het moment om het wereldwijde klimaatbeleid in lijn te brengen met de wetenschap. Deze kans moet de EU met beide handen aangrijpen. 

Eickhout: “Kortom, het wordt een belangrijk jaar. Het worden belangrijke Europese verkiezingen.”