Terwijl landen vorig jaar in Parijs afspraken om te proberen om de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad te houden, bleef de luchtvaartsector buiten schot. Volgende week proberen landen in de VN-luchtvaartorganisatie ICAO alsnog om ook voor de luchtvaart afspraken te maken om hun deel op te pakken in de strijd tegen klimaatverandering. Europarlementariër Bas Eickhout volgt de onderhandelingen op de voet en is volgende week bij de top in Montreal, Canada.

1. Waarom is aanpak van de uitstoot van de luchtvaart zo belangrijk?

De CO2-impact van de internationale luchtvaart is vergelijkbaar met die van het Verenigd Koninkrijk. Toch is er op dit moment geen enkele maatregel om de uitstoot van de sector terug te dringen: geen uitstootplafond, geen belasting op brandstof en geen BTW.

De CO2-uitstoot bedraagt nu maar ongeveer twee à drie procent van het totaal, maar de effecten zijn onder andere door de uitstoot van stikstofoxide veel heftiger voor het klimaat. Daarnaast is de uitstoot van de sector hard aan het stijgen, men verwacht minstens een verdubbeling in de komende drie decennia. Draagt de luchtvaartsector niet bij, dan zal het vrijwel onmogelijk zijn om beloftes onder het klimaatverdrag van Parijs na te leven en komt er een onevenredig grote druk op andere sectoren te liggen.