Attje Kuiken: ‘Terwijl de grote bedrijven superwinst na superwinst noteren, groeien de rijen bij voedselbanken en neemt de armoede toe. Het kabinet draalt, is bang voor woorden als graaiflatie, en vooral bang om ceo’s boos te maken. Met dit voorstel verplaatsen we het geld van de aandeelhouder naar de vakkenvuller.’

Jesse Klaver: ‘Het kabinet beloofde een halvering van armoede, maar wat gebeurt er? Honderdduizenden mensen extra in de armoede, en dat terwijl bedrijven recordwinst na recordwinst boeken. Het kabinet staat erbij en kijkt ernaar. Wij accepteren niet dat zowel winsten én armoede steeds harder groeien. Als het kabinet het niet doet, komen we zelf met een voorstel.’

Graaiflatie 

Van graaiflatie is sprake wanneer bedrijven hun prijzen meer dan nodig is verhogen om gestegen kosten te dekken. Onderzoek van de Rabobank laat zien dat ‘graaiflatie’ een reëel fenomeen is. De verkoopprijzen zijn harder gestegen dan de inkoopprijzen van bedrijven, de inflatie had 2,2% lager kunnen liggen als bedrijven hun prijzen niet extra verhoogden.

PvdA en GroenLinks hekelen de graaiflatie van bedrijven omdat het mensen die het minst verdienen het hardst treft. Zij leveren welvaart in omdat hun loon minder hard stijgt dan de prijzen. De ongelijkheid in Nederland is zo groot geworden dat miljoenen Nederlanders onzeker zijn van hun bestaan. Zes op de tien huishoudens moeite heeft met rondkomen. Het Rode Kruis zag zich zelfs genoodzaakt een gironummer te openen voor voedselhulp in Nederland.

Door jarenlange scheefgroei zijn de machtsverhoudingen tussen aandeelhouders en werknemers uit het lood geslagen. Door flexibilisering van werk, dalende belastingen kapitaal en globalisering hebben aandeelhouders van multinationals hun positie kunnen versterken ten koste van de samenleving als geheel. De arbeidsinkomensquote (AIQ) - het deel van onze welvaart dat ten goede komt aan de factor arbeid – daalt dit jaar naar 71,3 procent, een historisch dieptepunt. Het deel dat naar kapitaal gaat stijgt juist.

Minimumloon

Op basis van de cao-loonstijgingen wordt twee keer per jaar het minimumloon bepaald. De linkse partijen willen echter dat het minimumloon in deze bijzondere periode van hoge inflatie geïndexeerd wordt, omdat de cao-lonen achterblijven bij de inflatie. Als vanaf 1 januari 2020 voor de inflatie geïndexeerd wordt, betekent dit dat het minimumloon met 6,5% extra stijgt.

Woekerwinsten belasten

PvdA en GroenLinks willen dat de loonsverhoging gefinancierd wordt door komend jaar eenmalig de overwinsten boven de 10 miljoen euro te belasten met 50%. Structureel zal het toptarief, dat nu op 25,8% ligt, naar 30% gaan. Daarnaast willen de partijen de inkoop van eigen aandelen, vooral bedoeld om aandeelhouders te spekken, belast wordt. Dividenduitkeringen worden nu al belast met de dividendbelasting. Met de inkoop van eigen aandelen kan deze belasting ontweken worden; GroenLinks en PvdA willen deze inkoop daarom ook belasten.